Wśród 80 firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń większość stanowią towarzystwa oferujące szeroki zakres ubezpieczeń. Od majątkowych, osobowych, turystycznych, komunikacyjnych, zdrowotnych na produktach życiowych kończąc. Część z działających w naszym kraju instytucji postanowiło świadczyć usługi dedykowane wyłącznie określonej grupie odbiorców lub o określonym charakterze. W profesjonalnych produktach medycznych wyspecjalizowało się zaledwie kilka firm. 

Polacy docenili prywatne usługi medyczne

Analizując wysokość rocznej składki przypisanej brutto, która na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie, można założyć, że polska branża ubezpieczeniowa uległa stabilizacji. Jest to jedynie po części prawda. Wyniki branży po I kwartale 2016 roku zgromadzone przez PIU, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015, pokazują spadek wyniku finansowego netto prawie w każdym obszarze. Szczególnie wysokie obniżenie wyniku nastąpiło w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych – aż o 87,7 procent. Sektorem rynku, który odnotował jeden z najwyższych wzrostów są ubezpieczenia zdrowotne. Na tym polu rynek wciąż nie jest nasycony, co skłania niektórych do rozwijania oferty i tworzenia rozwiązań skupionych wyłącznie na tego typu produktach. 

- Dotychczasowe efekty działalności Saltus Ubezpieczenia pokazały słuszność decyzji o specjalizacji marki. Ważny wpływ na nie miała również konstrukcja produktu, odmienna od innych ofert dostępnych na rynku.  W miejsce ograniczonej liczby specjalistów proponujemy limit konsultacji. Osoby korzystające z naszych usług mają dostęp do jednakowo szerokiej listy specjalistów oraz badań w ramach każdego z pakietów. Zróżnicowana jest jedynie liczba wizyt z jakich można skorzystać w ciągu roku – wskazuje Adam Wojtyca Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń w Saltus Ubezpieczenia.

Polacy oprócz szybkiego dostępu do poszczególnych usług, nie tylko medycznych, cenią sobie przede wszystkim fachowość oraz doświadczenie specjalisty, z którego pomocy korzystają. Ma to również przełożenie na produkty ubezpieczeniowe. Dlatego najbardziej atrakcyjnymi dla nich są instytucje o wieloletniej praktyce lub o ściśle określonej specjalizacji. W przypadku produktów medycznych potencjalni klienci zwracają uwagę przede wszystkim na zakres świadczeń w postaci listy dostępnych specjalistów i badań oraz cen pakietów. Nie bez znaczenia pozostaje jednak również lista placówek, w których można uzyskać oferowaną pomoc. 

Prawie 1,3 mln osób korzysta z ubezpieczeń grupowych

Jak pokazują dane PIU zainteresowanie Polaków prywatną opieką medyczną wciąż rośnie, co ma odzwierciedlenie w liczbie osób objętych ubezpieczeniami zdrowotnymi. Liczba ta na pewno będzie wzrastała. Potwierdzają to również dane gromadzone w ramach Diagnozy Społecznej. Według ostatniej jej edycji już ponad połowa naszych rodaków uzupełnia świadczenia państwowych instytucji wizytami w prywatnych placówkach.

Mimo wzrastającego zainteresowania klientów indywidualnych, głównym źródłem dostępu do prywatnej opieki zdrowotnej są grupowe ubezpieczenia zapewniane przez pracodawców. Po I kwartale 2016 roku objętych nimi jest już prawie 1,3 mln Polaków. Ich liczba w ciągu roku wzrosła o 28 procent. Źródło: Brandscope Sp. z o.o.