Zgodność z priorytetami pozwoli uzyskać pozytywną opinię wojewody o celowości inwestycji.

W województwie mazowieckim problem chorób nowotworowych dotyczy coraz większej liczby osób, dlatego istnieje konieczność zapewnienia szybkiej diagnostyki i wysokiej jakości kompleksowego leczenia pacjentów. Bardzo ważna jest ciągłość i koordynacja leczenia, tak aby we właściwym czasie, pacjent został objęty opieką ambulatoryjną i szpitalną, a w razie potrzeby - rehabilitacyjną, paliatywną lub hospicyjną. Wojewoda mazowiecki zwraca również uwagę na potrzebę utworzenia oddziału transplantacji szpiku dla dzieci.

Geriatria została wskazana w mapach potrzeb zdrowotnych jako dziedzina wymagająca zwiększenia zaplecza kadrowego. Według danych Okręgowej Izby Lekarskiej w województwie mazowieckim jest zaledwie 30 geriatrów. Zalecono tworzenie stanowisk konsultantów geriatrów w szpitalach oraz oddziałów geriatrycznych i pododdziałów geriatrycznych na bazie oddziałów wewnętrznych. Konieczny jest też rozwój różnych form opieki dziennej i ambulatoryjnej oraz zwiększenie dostępności rehabilitacji dla pacjentów.

Należy dążyć do zmiany formy części leczenia ze stacjonarnego na rzecz różnych form opieki ambulatoryjnej, dziennej i środowiskowej. W celu poprawy dostępności kompleksowej opieki psychiatrycznej zaleca się również tworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego – dla dorosłych oraz dzieci  i młodzieży.

Jednym z priorytetów jest zapewnienie kompleksowego leczenia między innymi poprzez objęcie pacjenta wczesną rehabilitacją, szczególnie poudarową i kardiologiczną. Odpowiednio dobrana rehabilitacja na wczesnym etapie leczenia może poprawić jakość życia i zapobiec niepełnosprawności. Potrzebne są ośrodki wczesnej interwencji dla dzieci oraz całościowa opieka nad seniorami.

Ważną rolę w zwalczaniu coraz szerzej występujących chorób cywilizacyjnych stanowią działania profilaktyczne. Konieczna jest realizacja prozdrowotnych programów edukacyjnych  skierowanych m. in. do dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Takie działania pozytywnie wpłyną na obniżenie kosztów leczenia oraz kosztów społecznych (np. zasiłki chorobowe, świadczenia socjalne).


Źródło: www.mazowieckie.pl