Przychodnie Judyta obejmują podstawową opieką zdrowotną około 10,5 tysiąca pacjentów. Oferują  także konsultacje specjalistyczne w wielu dziedzinach. Judyta oferuje między innymi usługi w zakresie medycyny pracy, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, konsultacje psychologiczne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową.

Placówki Judyta świadczą usługi finansowane w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i komercyjne. Kontrakt placówek zawarty na rok 2016 z NFZ ma wartość 2,2 mln zł i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Placówki Judyta współpracują także z sieciami prywatnych placówek (np. Lux Med) oraz ubezpieczycielami. We współpracy z samorządami realizują profilaktyczne programy zdrowotne.

Neuca po ostatnim zakupie posiada 48 przychodni, działających w ramach sieci Świat Zdrowia i zlokalizowanych w 7 województwach.

Neuca zainwestowała także w badania kliniczne poprzez zakup spółek: Clinport, BioScience i Medica ProFamilia. Ma też udziały w spółce Mediporta, zajmującej się rozwojem i dostarczaniem oprogramowania i usług dla placówek medycznych, oraz jest właścicielem spółki Ortopedio.pl, która zajmuje się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Podstawowa działalność Grupy Neuca to hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Grupa obejmuje ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce.


Źródło: www.neuca.pl