W pierwszej kolejności placówki powstają w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych oraz takich, w których brakuje wsparcia dla seniorów.

W dziennym domu Senior-WIGOR można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Ustalenie godzin otwarcia placówki leży po stronie samorządu. Do dyspozycji pensjonariuszy będzie pomieszczenie do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu).
 
Każdy podopieczny będzie miał zapewniony jeden ciepły posiłek dziennie. Posiłki będą  przygotowywane na miejscu lub dostarczane przez firmę zewnętrzną. Kuchnia bądź aneks kuchenny nie muszą spełniać wymogów określonych dla stołówki. Ich celem jest umożliwienie seniorom przygotowania szybkiego i prostego posiłku (kanapki, kawa, herbata).  

Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 procent całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w kwocie nie wyższej niż 70 tys. zł. Wymagany wkład własny to minimum 20 procent wartości projektu.
 
Można starać się także o dotacje na utrzymanie placówki. Dofinansowanie na działalność bieżącą na jednego uczestnika wyniesie do 200 zł na miesiąc.

Projekty będą mogły być realizowane we współpracy  z innymi instytucjami i organizacjami.

Wojewoda ocenia formalnie i wstępnie merytorycznie oferty na bieżąco i po weryfikacji sukcesywnie przekazuje je do ostatecznego rozstrzygnięcia do ministra rodziny pracy i polityki społecznej. Ostateczny termin przesyłania ofert przez wojewodę upływa 31 sierpnia 2016 roku.
 
Oferty zakwalifikowane do dofinansowania będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl oraz www.senior.gov.pl.


Źródło: www.mpips.gov.pl