Bezpłatne newslettery na www.ABC.com.pl

Przegląd prasyNie przegap tego co naprawdę ważne. Coraz więcej tytułów prasy branżowej i gazet codziennych? W zalewie informacji łatwo przeoczyć to co naprawdę ważne. Zresztą po co tracić czas na...

11.01.2008

Ochrona dóbr osobistych lekarza

Problematyka ochrony dóbr osobistych ma, jak wiadomo, istotne znaczenie także w działalności podmiotów świadczących usługi medyczne. Zagadnienia z tym związane dotyczą w pierwszym rzędzie kwestii...

28.12.2007

Stwierdzenie zgonu

Problem stwierdzenia zgonu odgrywa ważne znaczenie w sferze stosunków prawnych a zwłaszcza w prawie cywilnym. Zgon człowieka to dla prawa cywilnego ustanie praw i obowiązków przysługujących osobie...

21.12.2007

eHealth

eHealth to aplikacja informacyjna i technologie komunikacji, które oddziałują na sektor zdrowia. eZdrowie także może oznaczać, bardziej ogólnie, użycie internetu albo innych elektronicznych mediów do...

07.12.2007

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek

1. Formy doskonalenia zawodowegoJedną z podstawowych zasad wykonywania zawodu pielęgniarki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Zasadę tę wyraża art. 18...

30.11.2007
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski