Staż podyplomowy pielęgniarek

Pełne prawo wykonywania zawodu pielęgniarka otrzymuje po spełnieniu warunków określonych w art. 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr...

13.06.2008

Dokumentacja medyczna - udostępnianie informacji

1. Ochrona informacji o stanie zdrowia Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi...

06.06.2008

Lekarz dentysta w Unii Europejskiej

Opracowanie poświęcone jest analizie uwarunkowań prawnych wykonywania zawodu lekarza dentysty w Unii Europejskiej. Nazwa zawodu jest zgodna z nazwą użytą w Traktacie Akcesyjnym i wynika z negocjacji...

16.05.2008

Zabieg przerwania ciąży - przepisy prawne

We współczesnych systemach prawnych można wyróżnić trzy modele regulacji prawnych, które dotyczą przerwania ciąży. Według pierwszego wszelkie zabiegi przerywania ciąży są zakazane. Uzasadniając takie...

09.05.2008

Lekarz sądowy

1. Wstęp podłoże prawne Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849; dalej jako: u.l.s.) jest próbą rozwiązania jednego z najbardziej palących problemów postępowania...

02.05.2008