Zakłady opieki zdrowotnej wobec zmian prawnych.

14 listopada w krakowskim studio Radia Kraków odbyła się konferencja Zakłady opieki zdrowotnej wobec zmian prawnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali we...

24.11.2008

Apteki internetowe - przepisy prawne Unii Europejskiej

Polski ustawodawca po burzliwych dyskusjach w 2007 r. zdecydował się na dopuszczenie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez recepty. Rozporządzenie wykonawcze Ministra Zdrowia z 14...

31.10.2008

Wykaz zawodów medycznych

Żaden akt prawny nie zawiera wykazu zawodów medycznych. Przepisy prawa nie określają również, co należy rozumieć pod pojęciem "zawodu medycznego". Wydaje się, że pojęcie to oznacza te zawody, które...

31.10.2008