Prawo.pl
Można udostępnić dokumentację medyczną szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do celów...
19.12.2014
W warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ulicy Jana III Sobieskiego została otwarta...
19.12.2014
Akustyczna analiza głosu i mowy pozwala na wczesne wykrycie choroby Alzheimera - poinformowali...
19.12.2014
Senat na posiedzeniu 17 grudnia 2014 roku przyjął bez poprawek ustawę o składkach na ubezpieczenie...
18.12.2014
Senat RP na posiedzeniu 17 grudnia 2014 wprowadził dwie poprawki do projektu ustawy Prawo...
18.12.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i ZdrowieNZOZ w ramach umowy ze szpitalem zabezpiecza...
18.12.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i ZdrowieCzy zmiany zawarte w pakiecie kolejkowym...
18.12.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i ZdrowieCzy w podmiotach leczniczych dopuszczalna jest...
18.12.2014
Senat RP na posiedzeniu 17 grudnia 2014 wprowadził poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o...
18.12.2014
Dodanie konsultanta krajowego z dziedziny intensywnej terapii oraz immunologii klinicznej do...
18.12.2014
Trybunał Konstytucyjny orzekł 18 grudnia 2014 roku, że rejestry danych medycznych tworzone na...
18.12.2014
Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną lekarza i orzekł co do natury zwrotu refundacji, której...
18.12.2014
Euromedic, działająca od prawie 15 lat w Polsce sieć oferująca usługi z zakresu diagnostyki i...
18.12.2014
Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli przez NFZ określają termin wysłania protokołu, jednak...
18.12.2014
W Piekarach Śląskich realizowana jest inwestycji związana z rozbudową Szpitala Miejskiego p.w. św....
18.12.2014
Zwiększenie wyceny stawki kapitacyjnej o 40 złotych za pacjenta, wprowadzenie 2 poziomów...
17.12.2014
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt obwieszczenia zawierającego listę refundowanych leków,...
17.12.2014
17 grudnia 2014 roku minister zdrowia Bartosz Arłukowicz spotkał się z przedstawicielami pacjentów...
17.12.2014
Media doniosły o rekordowym zadośćuczynieniu i odszkodowaniu dla pacjentki od jednego ze...
17.12.2014
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów...
17.12.2014
Od 1 stycznia 2015 roku lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie wystawiając kartę zgonu wyda ją...
17.12.2014
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowym rozporządzeniem określającym między innymi zakażenia i...
17.12.2014
Od 1 marca 2015 roku rozpocznie się ustalanie indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów,...
17.12.2014
Coraz więcej firm dostrzega wartość działań w zakresie CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu)....
17.12.2014
Jak wynika z nieoficjalnych informacji Dziennika Gazety Prawnej, będą prowadzone wyrywkowe kontrole...
17.12.2014
Prezydent RP podpisał 16 grudnia 2014 oku nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych...
17.12.2014
16 grudnia 2014 prezydent RP podpisał ustawę o komisjach lekarskich podległych ministrowi...
17.12.2014
Sąd Najwyższy utrzymał dla lekarza karę upomnienia, za to, że nie skierował 6-tygodniowego dziecka...
17.12.2014