12 stycznia 2015 r. odbędzie się 2 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane między innymi stanowiska w sprawie oceny leków na obturacyjną chorobę płuc oraz na cukrzycę.

Stanowiska będą dotyczyły leków: Berodual N (fenoteroli hydrobromidum + ipratropii bromidum), stosowanego u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat jako środek rozszerzający oskrzela w zapobieganiu i leczeniu objawów przewlekłych schorzeń obturacyjnych dróg oddechowych odwracalnym skurczem oskrzeli: astmy oskrzelowej, a zwłaszcza przewlekłego zapalenia oskrzeli - z rozedmą płuc i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz Forxiga (dapaglifozyna), stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych w wieku powyżej 18 lat.

Przygotowane zostaną też opinie na temat zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: budezonid, mesalazyna, tioguanina stosowanych przy mikroskopowym zapaleniu jelita (budezonid, mesalazyna), przy uchyłkowej chorobie jelit (mesalazyna), w chorobie Leśniowskiego-Crohna w przypadku gdy terapia konwencjonalnymi tiopurynami jest niemożliwa (tioguanina) oraz przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego – w przypadku gdy terapia konwencjonalnymi tiopurynami jest niemożliwa (tioguanina).

Rada przygotuje także opinie na temat leków: azithromycinum stosowanego w mukowiscydozie, budesonidum, stosowanego przy stanach zapalnych oskrzeli w przypadku obturacji dróg oddechowych u dzieci do 18 roku życia - w przypadkach innych niż w ChPL, methotrexatum stosowany przy chorobach autoimmunizacyjnych innych niż określone w ChP i nadroparinum calcicum, dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum stosowane w terapii pomostowej u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne, przy unieruchomieniu kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej), a także w profilaktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży oraz w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 12 stycznia 2015 r.