- Do ponad tysiąca publicznych i niepublicznych szpitali wysłaliśmy ankietę, w której prosiliśmy o ocenę przyjętej metodyki wyceny świadczeń i liczenia kosztów. Otrzymaliśmy 220 odpowiedzi. Wszystkie te placówki są zainteresowane współpracą z agencją albo już od początku tego roku, albo w kolejnych etapach – mówi na łamach Dziennika Gazety Prawnej prezes Agencji Wojciech Matusewicz.

Z ankiety wynikało, że co piąty szpital, w ogóle nie liczy kosztów. Zdaniem ekspertów Agencji do wyceny wystarczą dane z 10 procent szpitali.

Czytaj: Od 1 stycznia 2015 AOTM jako Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji >>>

- Nie da się ukryć, że ujednolicenie rachunku kosztów w tych 10 proc. szpitali pociągnie za sobą pewne wydatki. Będzie potrzebne np. utworzenie etatu dla pracownika, który będzie się tylko tym zajmował. W tym roku ogłosimy przetarg na program do zbierania danych i jednolitego liczenia kosztów i udostępnimy go za darmo szpitalom, które będą przekazywać dane – mówi prezes.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl