Dzięki tym środkom 25 000 pacjentów przebadanych w kierunku wirusa HCV, w tym 5 000 kobiet w ciąży, a 2 900 przedszkoli zostało zaangażowanych w program ochrony zdrowia jamy ustnej,

Poza tym środki z tego źródła są przeznaczane na ochronę środowiska, współpracę naukową, poprawę infrastruktury transportowej w miastach czy wsparcie społeczności lokalnych.

Czytaj: Rozpoczęto realizację projektu zapobiegania zakażeniom HCV >>>

Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest już na półmetku. Uruchomione zostały wszystkie projekty. Jego realizacja potrwa do połowy 2017 roku.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. fundusz szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Polska jest jednym z 12 państw korzystających z tych środków. Na mocy umów międzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla naszego kraju fundusz szwajcarski przewiduje niemal połowę tej kwoty (ok. 489 mln CHF).

Program jest realizowany na terenie całego kraju. Zakłada on ponadto preferencje dla czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego – około 43 procent całej puli środków SPPW zostanie wydatkowane na tych obszarach. 

Dotychczas ogłoszono 84 konkursy. W ich wyniku przyznano wsparcie dla około 1 700 mniejszych projektów oraz 58 dużych projektów, programów i funduszy. Z Programu korzystają zarówno instytucje sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacje pozarządowe.