3 września 2012 r. w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Projekt „Zapobieganie Zakażeniom HCV” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Projekt realizowany będzie w latach 2012-2016, a jego szacowane całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 4 669 907 CHF, z czego:
- 3 969 421 CHF, stanowiąca 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie dofinansowaniem strony szwajcarskiej,
- 700 486 CHF, stanowiąca 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie wkładem krajowym.

Celem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach którego została podpisana umowa w sprawie realizacji Projektu, jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami, a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszary tzw. koncentracji geograficznej (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie).

Środki udostępniane w ramach SPPW umożliwiają ogólnopolską promocję zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób zakaźnych.

Konferencję rozpoczynającą Projekt „Zapobieganie Zakażeniom HCV” otworzył i moderował prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Dyrektor NIZP-PZH.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się:
- Simon Geissbühler – Zastępca Ambasadora Szwajcarii,
- Aleksandra Chmielewska – Biuro Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy,
- Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny,
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński – Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH,
- Paulina Miśkiewicz – Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Warszawie,
- prof. zw. dr hab. n. med., dr h.c. Piotr Książek – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
- Irmina Nikiel – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,
- mgr Janusz Sierosławski – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
- dr n. med. Magdalena Rosińska – Zakład Epidemiologii NIZP-PZH,
- prof. dr hab. n. med. Kazimierz Madaliński – Zakład Wirusologii NIZP-PZH,
- dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska – Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego NIZP-PZH,
- Michał Ilnicki – Naczelnik w Departamencie Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób zakaźnych u Ludzi, Główny Inspektorat Sanitarny.
Podczas konferencji prasowej zostały przedstawione główne założenia nowego Projektu „Zapobiegania zakażeniom HCV”. Będzie to pierwszy w Polsce taki Projekt, który usystematyzuje działania w sferze prewencji zakażeń HCV, poprzez wypracowanie założeń do „Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”.

W konferencji uczestniczyło 59 osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele środowisk medycznych – Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz organizacji społecznych, fundacji (Fundacja Urszuli Jaworskiej) jak i środowisk opiniotwórczych (Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania i twórca Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”) zajmujących się tematyką zdrowia.

Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom liczne pytania i wyrażali swoje oczekiwania wobec programu.

Źródło: www.pzh.gov.pl