Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia ukazało się w tej sprawie odpowiednie zarządzenie.

Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 12 stycznia 2015 roku Nr 4/2015/DSOZ uchylające zarządzenie z 23 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnegoNr 96/2014/DSOZ oprócz uchylenia przepisów regulujących możliwość zawarcia dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ porozumienia zabezpieczającego dostępność do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz leczenia szpitalnego, wprowadza również upoważnienie dla dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.

Czytaj: Zarządzenie prezesa NFZ: POZ w izbach przyjęć i SOR-ach >>>

Upoważnienie to umożliwia dyrektorom oddziałów rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w oparciu o zawarte porozumienia od 2 stycznia 2015 roku do 7 stycznia 2015 roku.

Ponadto w odniesieniu do tych świadczeniodawców, do których po 1 stycznia 2015 roku pacjenci złożyli deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej z uwagi na nieudzielenie świadczeń przez dotychczasowego świadczeniodawcę, zarządzenie Nr 4/2015/DSOZ wprowadza obowiązek złożenia odpowiedniej informacji do oddziału wojewódzkiego Funduszu do 20 stycznia 2015 roku.

Informacja taka musi zawierać w szczególności:
1) datę złożenia deklaracji wyboru;
2) imię i nazwisko świadczeniobiorcy składającego deklaracje wyboru;
3) imię i nazwisko lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, do których złożono deklaracje wyboru.

Zarządzenie Nr 4/2015/DSOZ weszło w życie 13 stycznia 2015 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz