- Pokazały, jak wiele problemów społecznych w Polsce wymaga rozwiązania – mówili studenci, którzy w sierpniu zakończyli praktyki w Biurze RPO. Z młodymi ludźmi spotkał się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który wręczył im egzemplarze Konstytucji RP z osobistą dedykacją.

Podczas miesięcznych praktyk, studenci mogli zobaczyć z jakimi problemami obywatele zgłaszają się do Rzecznika. Byli obecni m.in. podczas przyjmowania interesantów i obsługi infolinii obywatelskiej. Kolejne tygodnie każdy z praktykantów spędził w wybranym przez siebie zespole problemowym. Studenci brali udział m.in. w przygotowywaniu wystąpień generalnych RPO czy odpowiedzi na skargi obywateli.
Oprócz codziennej pracy z dokumentami, praktykanci spotykali się również z ekspertami ze wszystkich zespołów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, by rozmawiać o najważniejszych działaniach podejmowanych przez RPO. Wzięli też udział w warsztatach medialnych.
 
W ramach praktyk odbyły się także spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych m.in. z Adrianą Porowską z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, która jest także współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności działającej przy RPO. Prowadzi też Pensjonat Socjalny Św. Łazarz, w którym schronienie i pomoc znajdują osoby w kryzysie bezdomności. Praktykanci na zakończenie praktyk przygotowali paczkę m.in. z artykułami higienicznymi, którą przekazali mieszkańcom pensjonatu.