Popularność polubownych metod rozwiązywania sporów wciąż rośnie. Teoretyczne i praktyczne aspekty...
22.04.2012
Rektorzy publicznych i niepublicznych uczelni uważają, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego...
21.04.2012
Jak wygląda typowy dzień przeciętnego Włocha, na czym polega fenomen gier komputerowych, jaka jest...
21.04.2012
Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny podpisały w środę porozumienie o...
20.04.2012
Artykuł 97 k.p.c. ma zastosowanie do osób, które, według przepisów procesowych, mają zdolność...
20.04.2012
W konkursie o status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego nie biorą udziału uczelnie niepubliczne....
20.04.2012
Asystenci i referendarze sądowi to osoby z wyższym wykształceniem, lecz nadal potrzebują zgody...
20.04.2012
Rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń asystentów sędziów to przejaw bezprawia legislacyjnego - uważa...
20.04.2012
Naukowcy bronią historii w liceach, ale na studia historyczne przyjmują chętnych bez matury z tego...
PAP
20.04.2012
Wprowadzony model finansowania sprzyja tym uczelniom niepublicznym, które z pełną powagą traktują...
Krzysztof Sobczak
20.04.2012
Aplikanci radcowscy z izby warszawskiej mogą od tego roku szkoleniowego korzystać z nowego systemu...
20.04.2012
Dwa dni wykładów prowadzonych przez historyków z katowickiego oddziału IPN na dwóch katowickich...
Piotrowiak Katarzyna
19.04.2012
W dobie nieustających przemian na rynku pracy często zapominamy, że stosunki pomiędzy pracownikami...
19.04.2012
Projekt rozporządzenia dotyczącego obowiązków asystentów sędziego jest już na etapie konsultacji...
19.04.2012
W czwartek, 19 kwietnia, minister sprawiedliwości wygłosi na Uniwersytecie w Białymstoku wykład...
18.04.2012
Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells, poszukuje: studentek i studentów IV i V roku prawa,...
18.04.2012
Informacja w świecie cyfrowym oraz cyfrowe zasoby dla nauki będą tematem seminarium naukowego w...
18.04.2012
Komu przysługuje pierwszeństwo publikacji studentowi czy uczelni? Czy promotor powinien zostać...
18.04.2012
Prawo zobowiązuje ministra nauki i szkolnictwa wyższego do wydania rozporządzenia umożliwiającego...
18.04.2012
Młodzi ludzie będą poznawać kulturę tatarską, a Tatarzy nauczą się m.in. jak pozyskiwać fundusze na...
Wieczeryńska Sylwia
17.04.2012
Ruszył proces studentki, która pozwała Uniwersytet Pedagogiczny. Powódka żąda 100 tys. złotych...
17.04.2012
Niemal o 100 proc. w ciągu ostatnich 2 3 lat wzrosło zainteresowanie polskich studentów praktykami...
17.04.2012
Prawa człowiekaz perspektywy interdyscyplinarnej będą tematem konferencji organizowanej z...
16.04.2012
Nienadanie przez radę wydziału stopnia doktora kandydatowi, który zdał egzaminy, obronił pracę i...
16.04.2012
Wolne etaty dla 160 osób po aplikacji ogólnej czekają, chętnych brak. Zarobki proponowane...
15.04.2012
32 doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku prowadzących badania, które przyczynią się do rozwoju...
15.04.2012
25 tysięcy drzew zostanie zasadzonych w Polsce w 2012 roku z okazji 25-lecia programu Erasmus.
15.04.2012
Ułatwienie kontaktu ambitnym młodym ludziom z potencjalnym pracodawcą - to główny cel IV Targów...
15.04.2012
Już w najbliższy poniedziałek na Wydziale Prawa UwB rozpoczyna się 10. Objazdowy Festiwal Filmowy...
13.04.2012
Krakowska policja przeprowadzi specjalnie szkolenie przed Euro 2012 na Uniwersytecie Jagiellońskim....
13.04.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski