Stefan Sopyło
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego

W związku z rosnącymi wymaganiami rynku pracy warto wyróżnić swoje CV dodatkowymi umiejętnościami. Pracodawcy często zwracają uwagę na znajomość języków potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami. Coraz mniejsze znaczenie mają certyfikaty ogólne typu FCE czy CAE, a wartość zyskują egzaminy specjalistyczne. W przypadku adeptów prawa do wyboru są:
  • International Legal English Certificate (ILEC) - produkt Cambridge ESOL
  • Test of Legal English skills (TOLES) - produkt Global Legal English.

Są to egzaminy specjalistyczne, więc w poniższym artykule przybliżę tematykę możliwości uzyskania jednego z nich i drogę jaką trzeba przebyć, aby certyfikat uzyskać. Ze względu na osobiste doświadczenia, związane ze zdawaniem egzaminu TOLES, skupię się właśnie na nim.

Szukając możliwości nauki i przygotowania się do uzyskania certyfikatu należy zwrócić uwagę na odpowiednie kursy. Formuła kursów przygotowujących do powyższych certyfikatów są zbliżone. Jednak istnieją też pewne różnice. Przygotowanie do TOLES Foundation trwa jeden semestr, natomiast do wyższych poziomów dwa półrocza. Wybierając je warto zwrócić uwagę, czy w cenie zawarte są materiały edukacyjne, ponieważ książki nie są tanie.

Celem takich kursów jest przygotowanie do egzaminu, nauczenie specjalistycznego słownictwa oraz podstaw dotyczących anglosaskiego systemu prawnego. Z tego względu nie polecam ich osobom, chcącym „po prostu” nauczyć się języka. O efektywnym wykorzystaniu kursu można mówić w przypadku kursantów, których znajomość angielskiego jest przynajmniej na poziomie intermediate. Niezbędne jest także posiadanie odpowiedniej wiedzy prawniczej. Biorąc pod uwagę te dwie kwestie najlepszy moment do rozpoczęcia takiego kursu uznaję trzeci rok studiów kierunkowych – jednak zaznaczam, że jest to moje osobiste wrażenie.

Decydując się na kurs trzeba być przygotowanym na intensywną, ale i przede wszystkim systematyczną naukę. W związku z tym, że angielska terminologia prawnicza wywodzi się z historycznej firmy języka., wiele zwrotów, słów oraz konstrukcji zdaniowych będzie nowością. Dotyczy to nawet osób biegle władających współczesnym, znacznie uproszczonym, językiem. Podczas nauki warto też uwzględnić zagadnienia związane z przedimkami (prepositions) i kolokacjami, czyli niezmiennymi połączeniami słownymi. Na początku ich przyswojenie może sprawiać kłopoty, ale po dobrze przeprowadzonym kursie każdy uczestnik powinien słysząc jedno słowo odruchowo dodawać drugie, idealnie do niego pasujące.

Nieobecność nawet na jednych zajęciach powoduje, że trzeba samemu nadrabiać materiał, a jest to niezwykle trudne, a czasami wręcz niemożliwe bez pomocy osoby, która opanowała już materiał. Jednak przy systematycznej nauce, według wskazówek zawartych w podręczniku, egzamin nie powinien być zaskoczeniem. Schemat ćwiczeń jest taki sam zarówno na egzaminie, jak i na spotkaniach kursowych. W efekcie nauka do egzaminu to typowa „pamięciówka”.

Gdy po kursie przychodzi czas zdania egzaminu, należy wybrać jeden z trzech poziomów zaawansowania:

  • TOLES Foundation (poziom wg skali Rady Europy A2-B1)
  • TOLES Higher (B1-B2)
  • TOLES Advanced (B2-C2)


Egzamin składa się z dwóch części. Pierwszą to listening, czyli rozumienie ze słuchu Po wysłuchaniu materiałów, np. rozmowy klienta z prawnikiem, zdający ma do wykonania dwa rodzaje ćwiczeń: „prawda czy fałsz” i pytania otwarte, które wymagają nieco większej uwagi. Druga część testu to ćwiczenia pisemne sprawdzające znajomość słownictwa oraz umiejętność posługiwania się kolokacjami. Tak jak w przypadku części pierwszej, zadania posiadają różną skalę trudności. Czasem należy wybrać poprawną odpowiedź spośród podanych propozycji, a w innych przypadkach samemu trzeba taką odpowiedź wpisać w właściwe miejsce. W jeszcze innych należy przekształcić wyrażenia z języka potocznego na formalny - prawniczy.
Skala oceniania ma na cztery poziomy zaawansowania (Foundation i Higher). Jeżeli zdający chce, żeby jego certyfikat miał rzeczywistą wartość dla pracodawcy powinien zmieścić się w pierwszych dwóch poziomach, czyli osiągnąć minimalnie 61 pkt na 100 możliwych.
Inna skala ocen obowiązuje przy najwyższym poziomie egzaminu (Advanced). W tym przypadku, żeby certyfikat był traktowany poważnie trzeba osiągnąć co najmniej 60 procent
Podsumowując, jeżeli ktoś może i chce poświęcić czas i pracę na przygotowanie, warto zrobić kurs i zakończyć go udanym egzaminem a w efekcie uzyskaniem certyfikatu z dobrym wynikiem.

Chętnym, pozostaje mi życzyć wytrwałości i powodzenia!
 

]]>