Prokurator nie jest zawodem prestiżowym?

Sędzia i adwokat to najbardziej prestiżowe zawody prawnicze w oczach studentów prawa i administracji. W badaniu otrzymały odpowiednio 68,8% oraz 65,2 % głosów respondentów. Zawód notariusza znalazł się na trzecim miejscu (40,6%). Prokurator jest zawodem prestiżowym tylko w odczuciu jednej trzeciej badanych – wynik ten może być podyktowany niekorzystnymi wiadomościami medialnymi, w których uczestniczą osoby wykonujące ten zawód.

Która aplikacja jest najbardziej oblegana?

Po ukończeniu studiów największa liczba absolwentów prawa i administracji będzie próbowała dostać się na aplikację adwokacką. Co trzeci student rozważa zdawanie w przyszłości na aplikację radcowską. Jedna czwarta badanych będzie chciała zdawać egzamin na aplikację sądową i tyle samo na notarialną. Pozostałe aplikacje cieszą się zdecydowanie niższym zainteresowaniem osób objętych badaniem. Warto zauważyć, że niemal wszyscy badani planują zdawać w przyszłości na aplikacje – jedynie 6% zadeklarowało, że nie zamierza tego robić. Z deklaracji badanych można jeszcze wyciągnąć wniosek, że część studentów nie jest jeszcze zdecydowana na konkretną aplikację i rozważa kilka opcji jednocześnie.

Kim chciałby zostać w przyszłości student prawa?

Największym uznaniem cieszy się zawód adwokata – chciałoby go wykonywać aż 40% badanych studentów. Do czołówki najbardziej pożądanych zawodów zaliczyć należy również radcę prawnego, notariusza a następnie sędziego.

Co wpływa na wybór kancelarii jako miejsca pracy?

Zdecydowana większość studentów chciałaby pracować w kancelarii prawnej. Ubiegając się o posadę badani będą brali pod uwagę wysokość wynagrodzenia – warto zauważyć, że chociaż jest to czynnik dominujący, blisko połowa traktuje go jako wtórny. Ważna ponadto będzie specjalizacja kancelarii w określonych dziedzinach prawa oraz warunki, jakie oferować będzie pracodawca w zakresie odbywania aplikacji.

Czy obecne warunki egzaminów na aplikacje prawnicze powinny się zmienić?

Większość badanych uważa, że warunki zdawania na aplikację powinny być zmienione, jednak najważniejszym elementem nie jest, jak można by się spodziewać zakres wymaganej wiedzy, ale koszty samego egzaminu.

Już niedługo opublikujemy trzecią, ostatnią część badania, poświęconą strategiom poszukiwania pracy oraz znajomości branży prawniczej.

 

Zachęcamy do dyskusji na Forum !