Według ostatniego badania „Employer Branding Survey” przeprowadzanego przez Universum, firmę zajmującą się employer branding, eksperci ds. HR twierdzą, że w 2010 r. sytuacja na rynku pracy się poprawi.

Prawie połowa respondentów uważa, że działania w zakresie budowania marki pracodawcy zyskują na znaczeniu, a jedna czwarta przyznaje, że nakłady finansowe na te działania wzrosną.

Wyniki ankiety wskazują, że 60% badanych pozytywnie ocenia szanse na poprawę sytuacji ekonomicznej w przyszłym roku, 35% nie jest tego pewna, a tylko 4% oceniła je negatywnie.

W przyszłym roku rynek absolwentów ponownie zyska na atrakcyjności w oczach pracodawców – tak przynajmniej uważa 32% ekspertów. Także profesjonaliści będą mogli liczyć na pracę – 38% specjalistów przyznaje, iż liczba rekrutacji profesjonalistów wzrośnie.

Większa rotacja w 2010 r.

Pracodawcy twierdzą, że poprawa sytuacji na lokalnych rynkach pracy wpłynie na zwiększoną rotację w 2010 r. i że globalnie wyniesie ona w przyszłym roku 8,3% (średnia rotacja w 2009 r. utrzymywała się na poziomie 7,8%). Oceniając rynek pracy z perspektywy lokalnej, specjaliści spodziewają się najwyższej rotacji w Europie Zachodniej – 10,9%, najniższej w Europie Centralnej – 6,5%. W innych regionach świata przewidywania sięgają 10,1% dla Stanów Zjednoczonych, 9,7% dla Azji i 6,8% dla krajów nordyckich.

Kanałami najczęściej wykorzystywanymi do wzmacniania wizerunku pracodawcy w przyszłym roku będą korporacyjne strony internetowe oraz działania na uczelniach.

– Prognozy dotyczące wyższej rotacji z pewnością się sprawdzą. Rotacja pracowników pomiędzy organizacjami wzrasta zazwyczaj zaraz po tym, jak poprawia się sytuacja ekonomiczna. Z tego też powodu, zwiększają się obawy, co do tego, jak na sytuację zareagują pracownicy tak w przyszłym roku, jak i w latach następnych – mówi Anna Macnar, Country Manager Universum Polska.

Jak promować wizerunek pracodawcy

Dlatego pracodawcy będą się koncentrować w 2010 r. przede wszystkim na promocji wizerunku pracodawcy oraz rekrutacji.

– Kanałami najczęściej wykorzystywanymi do wzmacniania wizerunku pracodawcy w przyszłym roku będą korporacyjne strony internetowe oraz działania na uczelniach. Tak twierdzi odpowiednio 92% i 82% respondentów – uważa Małgorzata Szoka, Project Manager w Universum. Inne sposoby to poprawa komunikacji wewnętrznej (64% wskazań), eventy (63%), inne strony internetowe dotyczące kariery i pracy (62%) oraz media drukowane poświecone budowaniu kariery (57%). Poprzez portale społecznościowe tj. Facebook, Twitter, LinkedIn itp. planuje promować wizerunek pracodawcy 57% ankietowanych.

Na pytanie o to, jakie grupy talentów będzie najtrudniej przyciągnąć i zrekrutować w 2010 r., jeden z ankietowanych CEO w Polsce wskazał na grupę dobrze wykształconych absolwentów oraz młodych profesjonalistów z pięcio- lub siedmioletnim doświadczeniem.

Wśród największych wyzwań przyszłego roku wymieniano przezwyciężenie wewnętrznych napięć powstałych w wyniku cięć, bardziej efektywne wykorzystanie mediów oraz portali społecznościowych, czy utrzymanie bądź wzmocnienie swojej atrakcyjności jako pracodawca na rynku pracy – mówi Anna Macnar.

Jakie wnioski płyną z tego dla młodych prawników?

Student, a na pewno absolwent prawa kwalifikuje się do grupy określanej mianem „dobrze wykształconych”, którą według prognoz na 2010 rok będzie najtrudniej rekrutować, a co za tym idzie, popyt na specjalistów wzrośnie.

Jednak nie samymi studiami żyje człowiek, a tym bardziej nie osoba chcąca stać się konkurencyjnym produktem na rynku pracy. Nie należy marginalizować wagi praktyk, staży czy pracy – późniejszy pracodawca na referencje spojrzy z taką samą uwagą jak na dyplom magistra.

Gdzie szukać pracy?

Pracy należy szukać tam gdzie są sami pracodawcy. Podążając za wynikami badań, w 2010 roku jeszcze aktywniej pojawią się na portalach społecznościowych oraz na samych uczelniach.

W związku z nadchodzącymi Świętami, każdemu z Was życzymy, aby wkrótce to sam pracodawca zapukał do Waszych drzwi.

Redakcja portalu

 

Badanie “Employer Branding Survey” zostało przeprowadzone przez Universum w październiku 2009 r. na grupie 612 respondentów – specjalistów, menadżerów i dyrektorów ds. HR i EB.

]]>