Zamówienia publiczne: jakie kryteria wybrać poza ceną

Zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych opublikował właśnie poradnik dotyczący zasad oceny ofert. Pierwsza część jest teoretyczna, druga praktyczna. W niej są podane przykłady kryteriów pozacenowych dla konkretnych zamówień, np. na usługi projektowe, roboty budowlane czy informatyczne.

08.01.2019

Trwają rozmowy w sprawie waloryzacji kontraktów budowlanych

Zamówienia publiczne Budownictwo

Waloryzacja kontraktów ma wynieść do 5 proc. wartości kontraktów. Będzie comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

04.01.2019

Minister powie, czy warto realizować inwestycję w PPP

Zamówienia publiczne

Ministerstwo rozwoju zaleca podmiotom publicznym przygotowującym się do inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego skorzystanie z certyfikacji – opinii resortu, czy zastosowanie formuły PPP jest zasadne.

26.11.2018

UOKiK tropi zmowy przetargowe

Zamówienia publiczne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił już zarzuty ośmiu przedsiębiorcom, ale podejrzewa próby ustawienia co najmniej kilkunastu przetargów. Zwykle chodzi o rezygnowanie z podpisania kontraktu przez zwycięzcę - uczestnika zmowy. Wówczas kontrakt dostaje jej drugi uczestnik, który przedstawił droższą ofertę.

14.11.2018

E-fakturowanie ma usprawnić rozliczenia w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu - to cel ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, którą Sejm przyjął w piątek po zaakceptowaniu senackich poprawek.

09.11.2018

Elektroniczne wadium ograniczy konkurencję w zamówieniach

Kadry w oświacie Zamówienia publiczne

Za sprawą opinii Urzędu Zamówień Publicznych podejście zamawiających do wadium może być bardzo restrykcyjne. Mogą wymagać przedłożenia gwarancji udzielonej w formie elektronicznej z kwalifikowanym...

26.10.2018

Przepisy o efakturowaniu uchwalone

Zamówienia publiczne

Parlament uchwalił ustawę, który umożliwi wykonawcom zamówień publicznych wystawianie i wysyłanie zamawiającym ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Na ich przyjmowanie zamawiający muszą być...

24.10.2018

Przetargi: e-gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

Zamówienia publiczne

Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowań wszczętych po 17 października 2018 r. powinno być wniesione w oryginale, w postaci elektronicznej. Taką opinię wydał Urząd Zamówień...

18.10.2018

Dziś startują elektroniczne przetargi

Zamówienia publiczne

Od czwartku 18 października obowiązuje pełna elektronizacja zamówień o wartości powyżej progów unijnych. Około 18 proc. wszystkich przetargów będzie prowadzonych on-line. Wykonawcy widzą plusy...

18.10.2018

miniPortal zamówień publicznych już bez tajemnic

Zamówienia publiczne

Zamawiający i wykonawcy mogą już sprawdzić jak działa miniPortal - narzędzie do składania ofert oraz elektronicznej komunikacji. Od 18 października skończy się era papieru w przetargach powyżej...

11.10.2018