Zatwierdzenie przez organ projektu zamiennego

Samorząd terytorialny

Jak powinien postąpić organ przy zatwierdzeniu projektu zamiennego budynku naruszającego nieprzekraczalną linię zabudowy, gdy uległ zmianie m.p.z.p., i obecnie obiekt nie narusza już tej linii?...

28.09.2009

Finansowanie działalności szkoły niepublicznej

Samorząd terytorialny

Stowarzyszenie chce prowadzić gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Wobec powyższego złożyło wszystkie wymagane dokumenty i szkoła zostanie wpisana do ewidencji prowadzonej przez...

24.09.2009

Zdrowotna spółka komunalna

Samorząd terytorialny

Od kilku lat w Polsce przeprowadza się procesy przekształceń SPOZ podległych samorządom terytorialnym w NZOZ. Wraz z przyjęciem w dniu 27 kwietnia 2007 r. przez Radę Ministrw programu wieloletniego...

24.09.2009

Na podstawie jakiej ustawy przygotować budżet?

Samorząd terytorialny

Nowa ustawa o finansach publicznych czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r. Jakie przepisy stosować przy przygotowywaniu i uchwalaniu budżetu jednostki samorządu...

24.09.2009

Kto zapłaci za ciepło?

Samorząd terytorialny

Nieuchronny koniec pięknego lata zwiastuje jesień, a pźniej zimę, a wraz z nimi problemy związane z ogrzewaniem mieszkań

22.09.2009