Dobre zmiany dla inwestorów

Samorząd terytorialny

Obowiązująca do niedawnaustawa o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami w sposb niezwykle jasny i precyzyjny wykluczała wszelkie wątpliwości, kto jest obciążony kosztami badań archeologicznych, jak...

06.07.2009

Zmiana kompetencji od 1 sierpnia

Samorząd terytorialny

Ustawa zmieniająca organizację i podział zadań w administracji publicznej w wojewdztwie będzie obowiązywała od 1 sierpnia.Wczoraj weszław życie zmiana tej ustawy odraczająca termin jej wejścia w...

02.07.2009

Sprzątanie po wyborach

Samorząd terytorialny

Jeszcze tylko tydzień pozostał na uprzątnięcie plakatw i urządzeń ogłoszeniowych przez komitety wyborcze. Jeżeli nie zdążą, wwczas zrobi to gmina, na koszt komitetw wyborczych.

30.06.2009

Od kiedy obowiązuje nowa ustawa zmieniająca kompetencje?

Samorząd terytorialny

W związku z opźnieniem w ogłoszeniu ustawy zmieniającej organizację i podział zadań administracji publicznej w wojewdztwie, wywołanym wnioskiem Prezydenta do TK, powstaje problem z określeniem...

24.06.2009

Fundusz sołecki – czas na decyzje

Samorząd terytorialny

Jeszcze tylko tydzień pozostał na podjęcie przez rady gmin uchwał w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w tym roku termin mija 30 czerwca.

23.06.2009

Doręczenia według Kodeksu postępowania administracyjnego

Samorząd terytorialny

Poza szybkością i prawidłowością rozstrzygania spraw administracyjnych istotne znaczenie mają rwnież czynności w trakcie postępowania administracyjnego. Należą do nich m. in. doręczenia pism stronom...

22.06.2009

Ulgi przy zbywaniu nieruchomości komunalnych

Samorząd terytorialny

Zasady udzielania bonifikat od ceny nieruchomości przewidziane w art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) nie...

10.06.2009

Programy ochrony powietrza

Samorząd terytorialny

Rozporządzenia wojewodw określające programy ochrony powietrza, wydane na podstawie art. 91 Prawa ochrony środowiska, utraciły moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2008 r.

09.06.2009

Finał w uroczystej oprawie

Samorząd terytorialny

Już po raz szsty nagrodzono zwycięzcw Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie poświęcone tematyce samorządowej.

03.06.2009

Kiedy samorząd otrzyma większe kompetencje?

Samorząd terytorialny

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie o zgodności nowej ustawy kompetencyjnej z Konstytucją. Ustawa czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

02.06.2009

Zakres obszaru analizowanego

Samorząd terytorialny

Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy organ ma obowiązek wyznaczyć obszar analizowany wokł działki budowlanej. Czy obszar wokł działki powinien być wyznaczony w sposb rwnomierny?

28.05.2009

Święto Samorządu Terytorialnego

Samorząd terytorialny

Obchodzimy dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego i jednocześnie dziewiętnastą rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym.

27.05.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski