KE blokuje przekop Mierzei Wiślanej

Środowisko Administracja publiczna

Polska nie powinna na razie podejmować żadnych prac w związku z budową kanału przez Mierzeję Wiślaną - stwierdzili przedstawiciele Komisji Europejskiej po piątkowym spotkaniu z przedstawicielami polskich władz - wynika z nieoficjalnych informacji z Brukseli.

01.03.2019

Podwyżka diety za pracę w komisji wyborczej

Wybory

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła nowe wyższe stawki dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, zastępców przewodniczących oraz dla członków obwodowych komisji wyborczych.

01.03.2019

W PKS wsiąść, tylko skąd go wziąć

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Brak prawa i niejasne reguły w organizacji transportu autobusowego powodują likwidację nierentownych linii i tzw. białe plamy komunikacyjne. Samorządy i firmy czekają na nowelizację ustawy, rząd szykuje zmiany i zapowiada pieniądze na przywrócenie zredukowanych połączeń. A tymczasem w mniej ludnych gminach „autobusu po prostu nie ma”...

01.03.2019

NIK sprawdza program LEADER - prawie bez zastrzeżeń

Samorząd terytorialny

Europejski program wspierania rozwoju wsi zakłada realizację oddolnych inicjatyw dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. W ocenie NIK środki zostały prawidłowo rozdysponowane, a inicjatywy wybierano zgodnie z przepisami. Nie dochowywano jednak terminów weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy - opóźnienie wynosiły od kilkunastu dni do kilkunastu miesięcy.

28.02.2019

MC: E-dowody są bezpieczne

Administracja publiczna

Potwierdzone zostało bezpieczeństwo systemów wykorzystywanych do nanoszenia danych przyszłego posiadacza e-dowodu na blankiety. O nowe dowody z warstwą elektroniczną można będzie wnioskować od 4 marca.

27.02.2019

Urzędniku, pisz pismo jasno, nie „z uwagi na procedurę”

Administracja publiczna

Resort rozwoju promuje wprowadzenie standardu prostego języka, a dzięki dobrym praktykom z pism urzędowych powoli znika „bełkot” i stają się bardziej zrozumiałe. Jednak nadal w większości instytucji… „tutejszy organ” „mając na uwadze niniejsze” „nadmienia, że zasadne jest”, „by przedmiot rozważań” „w przedmiotowej sprawie” „uczynić bezskutecznym”.

27.02.2019

Nowe prawo o kołach gospodyń wiejskich może być zmienione

Samorząd terytorialny

Uchwalona niedawno ustawa jest krytykowana, m.in. za to, że uniemożliwia dalsze funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich w miastach. Zdaniem ministra rolnictwa koła, które działały w czasie wejścia ustawy w życie, mogą funkcjonować dalej. Jednak po interwencji RPO minister zapowiada nowelizację ustawy.

26.02.2019

NIK: Gminy gardzą spadkami

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Mimo że pieniądze z rachunków bankowych osób zmarłych oraz dziedziczone nieruchomości mogą być potencjalnym źródłem dochodów gmin, te nie spieszą się do nabycia spadku – zbadała NIK. Jednak na bierność samorządów wpływają też niepełne informacje od banków i długotrwały proces sporządzania spisów inwentarza przez komorników.

26.02.2019

Urzędnicy mogą szkolić się z obsługi e-dowodu

Administracja publiczna

Do zmian i nowych funkcjonalności w aplikacji ŹRÓDŁO związanych z wdrożeniem dowodów z warstwą elektroniczną przygotowuje urzędników szkolenie e-learningowe. O e-dowody można będzie wnioskować już od 4 marca. W tym tygodniu z powodu przerw technicznych w urzędach nie będzie można załatwić spraw związanych z dowodem osobistym.

25.02.2019

Ponad 60 proc. samorządów nie ma publicznego żłobka

Samorząd terytorialny

Inwestowanie w drogi czy infrastrukturę budowlaną wygrywa z usługami społecznymi - uważa minister rodziny Elżbieta Rafalska. Przypomina, że program Maluch+ oferuje samorządom do 80 proc. wsparcia na realizację miejsc opieki dla małych dzieci.

25.02.2019

Wchodzisz na sesję rady, będziesz w internecie

Samorząd terytorialny

Imion i nazwisk osób uczestniczących w transmitowanych on-line posiedzeniach rad gmin i powiatów oraz sejmików województw nie trzeba anonimizować. Samorządy informują, że mieszkańcy będą nagrani. Jeśli ktoś nie wyraża zgody, nie wchodzi na salę.

25.02.2019

Plany, warunki, rejestry podstawą każdej decyzji budowlanej

Administracja publiczna Budownictwo

Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Warunki Zabudowy czy Wpis do Rejestru Zabytków – to podstawowe pojęcia inwestorów budowlanych, które rozpalają ostatnio emocje i są tematem debaty publicznej, ale nie zawsze są właściwie rozumiane - mówi Paulina Chołoniewska, ekspert z kancelarii Kijewski Graś.

23.02.2019

Nowe przepisy zakażą sprzedaży kotłów wysokoemisyjnych

Środowisko

Uszczelnienie obowiązujących wymagań dla kotłów na paliwo stałe i uniemożliwienie wprowadzania do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych - to zmiany, które mają przynieść poprawę jakości powietrza. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe została podpisana i wkrótce trafi do publikacji w Dzienniku Ustaw.

22.02.2019

W stolicy opłata za grunty pod garażami będzie podlegać bonifikacie

Budownictwo

Radni Warszawy zdecydowali o rozszerzeniu zakresu bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności o garaże i miejsca postojowe. W związku ze zmianą prawa urzędy stołecznych dzielnic rozpoczęły już wydawanie zaświadczeń o przekształceniu mieszkańcom.

22.02.2019

Za wcześnie na strefy bez samochodów w polskich miastach

Samorząd terytorialny Środowisko

Samorządy mogą wprowadzać strefy czystego transportu, ale zdaniem ekspertów nie jesteśmy jeszcze na nie gotowi. Lepiej stopniowo zamykać miasta, wprowadzając kolejne restrykcje, począwszy od zakazów wjazdu najstarszych i najbardziej „trujących” aut. A samochodów zeroemisyjnych jest w Polsce wciąż za mało.

22.02.2019

Gminy wiejskie oczekują uregulowania zasad przejmowania ich przez miasta

Samorząd terytorialny

Konieczne są dokładniejsze regulacje dotyczące zmian granic gmin - uważają wójtowie i eksperci. Ich zdaniem w procesach zmierzających do przejęcia miejscowości niezbędne jest precyzyjne rozwiązanie kwestii majątkowych. Jak się okazuje, w niektórych przejętych gminach dotąd nie nastąpiły rozliczenia finansowe.

21.02.2019

Samorządy będą bardziej decydować o podziale budżetów obywatelskich

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Możliwość dowolnego podziału gminy umożliwi finansowanie projektów na niedoinwestowanych terenach, które rozwijają się zbyt wolno. Zdaniem ekspertów gminy powinny mieć więcej swobody w ustalaniu warunków rozdziału środków z budżetu obywatelskiego. W tym kierunku zmierza projekt nowej ustawy.

20.02.2019

Rząd zapowiada wsparcie nowych źródeł energii i poprawy jakości powietrza

Środowisko

Trwają prace nad rozszerzeniem katalogu prosumentów, czyli indywidualnych producentów energii - będą nimi mogły być również samorządy oraz małe i średnie firmy. Tymczasem NFOŚ ogłosił dwa programy na wsparcie dla przemysłu energetycznego i walkę ze smogiem. Nabory wkrótce.

19.02.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski