E-dokumenty tożsamości pozwalają na nowoczesną komunikację z urzędami

Administracja publiczna

W marcu wprowadzono nowe wzory dwóch dokumentów: dowodu osobistego i prawa jazdy. Nowoczesne dowody umożliwią m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów. W prawie jazdy nie ma już wpisanego adresu posiadacza. Dokumenty wyglądają podobnie do starych, ale dają ich posiadaczom wiele nowych możliwości.

15.03.2019

Coraz więcej inwestycji w oczyszczanie ścieków, ale wciąż za mało

Środowisko

Przestarzałe technologie, awarie, intensywne opady i wrzucane do kanalizacji przedmioty to powody nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Liczby wskazują na postęp w modernizacji, ale niektóre gminy zwlekają z wypełnieniem wymagań unijnych w tym zakresie. A za to grożą kary.

15.03.2019

Samorządy mogą już składać wnioski o pieniądze na drogi

Samorząd terytorialny

Wojewodowie ogłaszają już rozpoczęcie naborów wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Program przewiduje wsparcie budowy i remontów dróg w ciągu 10 lat. Dokumenty od samorządów będą przyjmowane do 12 kwietnia.

14.03.2019

W większych miastach mieszkańcy mają więcej do powiedzenia

Samorząd terytorialny

Władze lokalne nie są zbyt chętne inicjatywom mieszkańców, a mieszkańcy rzadko korzystają ze swoich uprawnień, są jednak wyjątki. Z raportu Fundacji im. Batorego wynika, że bardziej otwarte są miasta na prawach powiatu. Samorządom niespieszno do finansowania pomysłów obywateli – w zeszłej kadencji zrealizowano mniej niż połowę zgłoszonych w badanych gminach wniosków.

14.03.2019

Zbędne regulacje i większe wydatki dla powiatów po zmianie prawa

Samorząd terytorialny

O uzyskaniu informacji przez radnego decydować ma zdrowy rozsądek, nie do końca uzasadnione jest wprowadzenie budżetu obywatelskiego w powiatach, a nagrania obrad rady wiążą się z wysokimi kosztami. O takich m.in. skutkach niedawnych zmiany w ustawach ustrojowych mówią przedstawiciele samorządów.

13.03.2019

NIK o zabytkach w woj. lubuskim: Brak pełnej ewidencji, brak odpowiedniej ochrony

Administracja publiczna

Województwo lubuskie ma najwięcej zabytków w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ale tak naprawdę nie wiadomo, ile ich jest dokładnie i w jakim są stanie. Nie wiadomo też, ile może kosztować ich konserwacja i remont. Wyniki kontroli NIK w tym województwie są alarmujące, dlatego zaplanowano już ogólnopolską kontrolę.

12.03.2019

Coraz więcej dokumentów bez adresu, a on czasem się przydaje

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Nowy dowód osobisty i prawo jazdy nie zawierają już adresu zamieszkania posiadacza. Tymczasem dokument z adresem w niektórych przypadkach przydaje się do potwierdzenia tożsamości. Na przykład na poczcie i w niektórych urzędach, ale także w relacjach biznesowych i przy spisywaniu umów.

12.03.2019

Mogą zmienić się zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce, jest poradnik

Administracja publiczna Brexit

Wciąż nie ma rozstrzygnięcia, na jakich zasadach nastąpi brexit i jak zmienią się normy pobytu Brytyjczyków w Polsce. Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował broszurę informacyjną, która prezentuje możliwe scenariusze po 29 marca 2019 r.

11.03.2019

Likwidacja białych plam transportowych idzie powoli

Samorząd terytorialny

Zezwolenia na regularne przewozy, minimalna dostępność publicznego transportu w regionie i możliwość określenia udziału przewoźników prywatnych w rynku - to niektóre rządowe propozycje, dzięki którym ma zniknąć deficyt połączeń autobusowych. Za określenie potrzeb i organizowanie przewozów mają odpowiadać samorządy.

11.03.2019

Zmiany w ustawie mają rozładować napięcie wśród pracowników socjalnych

Pomoc społeczna

Resort rodziny planuje poszerzenie listy studiów uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Problemy kadrowe to jednak tylko część postulatów protestujących w pomocy społecznej. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu dopiero w połowie roku. Tymczasem branża zapowiada strajk.

09.03.2019

Już niemal 67 tysięcy wniosków o e-dowód

Samorząd terytorialny

Rekord padł w poniedziałek 4 marca. Złożyło wtedy wnioski 18 640 osób, niemal 4 tysiące - online. Zainteresowanie nie słabło też w pozostałe dni. Pierwsze spersonalizowane, czyli gotowe do odbioru, dowody osobiste są już w urzędach. W przyszłym tygodniu - jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji - mają trafić do rąk właścicieli.

08.03.2019

Kobiety też zmagają się z wyzwaniami samorządów

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Jeśli pas drogowy jest za wąski, gmina musi go poszerzyć, żeby móc ubiegać się o dofinansowanie na budowę drogi, ale to podwyższa koszty. Niepokój samorządów budzi też wysoka cena zagospodarowania odpadów. Najlepszą zmianą dla samorządu byłby nieograniczony budżet – to problemy i życzenia kobiet-włodarzy.

08.03.2019

Miasta za wzmocnieniem samorządu i obroną decentralizacji

Finanse samorządów

Związek Miast Polskich zapowiada propozycje rozwiązań dotyczących finansów samorządów. Chce też zaproponować sposoby rekompensowania ubytków w dochodach własnych spowodowanych zmianami ustawowymi.

07.03.2019

TK: Niekonstytucyjny przepis ustawy o dochodach samorządów

Finanse publiczne Finanse samorządów

Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność przepisu, zgodnie z którym gmina otrzymuje bez rekompensaty niższą część wyrównawczą lub równoważącą subwencji ogólnej lub dokonała wyższej wpłaty wyrównawczej i nie otrzymała jej zwrotu.

07.03.2019

Właściciel zabytku może nie wiedzieć, co ma i czego nie może

Administracja publiczna Budownictwo

Prawo własności nieruchomości wpisanej do gminnej ewidencji zabytków jest ograniczone. A przepisy nie zobowiązują do poinformowania właściciela o planowanym, ani nawet o dokonanym już wpisie. Nie wie on więc, że posiada dobro kultury i może być narażony na kary pieniężne, jeśli np. wykona remont.

07.03.2019

Miasta pozwą państwo za reformę oświaty

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Zwrotu kosztów reformy oświaty będą domagały się od Skarbu Państwa miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich. Pozew zbiorowy w tej sprawie ma być gotowy w kwietniu, trwa właśnie szacowanie poniesionych wydatków.

06.03.2019

Apel o większą jawność w planowaniu przestrzennym

Samorząd terytorialny

Organizacje miejskie i Sieć Obywatelska Watchdog są zdania, że do uporządkowania przestrzeni w miastach niezbędna jest wiedza mieszkańców o negocjacjach władz z inwestorami. Powinni mieć dostęp do dokumentów i informacji na ten temat.

06.03.2019

Samorządy muszą teraz lepiej planować zadłużenie

Finanse samorządów

Po zmianie ustawy o finansach publicznych samorządy muszą teraz bardzo dokładnie planować swoje zadłużenie. Zdolność jednostki do spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych będzie brana pod uwagę przy wydawaniu opinii o kondycji finansowej danego samorządu przez regionalne izby obrachunkowe.

06.03.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski