Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta

VAT Administracja publiczna Wojsko

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

27.05.2022

Dr Gajewski: Polityka tranzytowa wpływa na bezpieczeństwo energetyczne

Rynek i konsument Administracja publiczna

Kryzys energetyczny zainicjowany przez Rosję powinien przyczynić się do trwałej zmiany polskiej kultury energetycznej na poziomie społecznym, technologicznym, politycznym i prawnym. Jeśli spojrzymy na rosyjską „geopolitykę rurociągów” jako na całość dostrzeżemy, że Europa została podzielona gazową żelazną kurtyną - pisze Łukasz Gajewski z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

27.05.2022

Strasburg: Kontrola tożsamości nie jest po to, żeby uniemożliwić udział w demonstracji

Administracja publiczna Policja

Kontrola tożsamości oraz zatrzymanie skarżących po to, ażeby uniemożliwić im udział w demonstracji, stanowiły naruszenia praw skarżących do wolności osobistej oraz wolności zgromadzeń - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał uznał, że prawdziwym celem zatrzymania skarżących było uniemożliwienie im udziału w demonstracji. Była więc to ingerencja w ich wolność zgromadzania się.

26.05.2022

Premier: Nie litera prawa, a wola narodu ważna w legislacji

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Litera prawa przestrzegana w czasach III RP nie była wystarczającym komponentem sprawiedliwej rzeczywistości. Legalizm i litera prawa służyły, w pewnym uproszczeniu, zazwyczaj tym, którzy byli silniejsi - stwierdził w środę premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że duch prawa i wola narodu muszą być brane pod uwagę przy stanowieniu prawa. Przy okazji odznaczył 122 osoby za dobrą legislację.

25.05.2022

Polskie przepisy o bezpieczeństwie na drogach będą dostosowane do unijnych

Administracja publiczna Transport

Zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń podczas wypadków drogowych - to cel przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana w przepisach ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

24.05.2022

Rząd ma program na rzecz równego traktowania

Administracja publiczna

Przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną - takie działania zapowiada rząd, który we wtorek przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030.

24.05.2022

Samorządy chcą definicji umowy, która ma trafić do rejestru

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych proponuje, aby do nowelizowanych przepisów dotyczących rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych wprowadzić definicję umowy podlegającej publikacji. Katalog chce zawęzić, m.in. do umów wydatków na usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z definicją Prawo zamówień publicznych.

24.05.2022

Sejm w środę zajmie się doręczeniem na skrytki pocztowe i bezpieczeństwem w ruchu drogowym

Administracja publiczna

Sejm zbiera się na posiedzenie plenarne 25 i 26 maja br., aby zająć się zmianą swojego regulaminu oraz omówić stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Możliwe jest też przedyskutowanie i uchwalenie prezydenckiej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak również - zmiany Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, autorstwa senatorów.

22.05.2022

Lewiatan: Duża podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku może przyspieszyć inflację

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Rząd rozważa podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca - do 3500 zł. Obecnie wynosi ono 3010 zł. Wyższy od ustawowego wzrost płacy minimalnej i wskaźnika waloryzacji emerytur i rent może oznaczać dalszy niekontrolowany wzrost inflacji – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

20.05.2022

NSA: KRRiT surowa dla emeryta, abonament RTV każe płacić, a sąd - nieuważny

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził naruszenie przepisów postępowania badając nieistniejącą w obiegu prawnym decyzję z 2015 r. W konsekwencji nie przeprowadził kontroli legalności decyzji ostatecznej, wydanej w grudniu 2016 r., co dostrzegł Naczelny Sąd Administracyjny. Obie decyzje odmawiały choremu emerytowi umorzenia zaległości w opłacie abonamentu RTV.

20.05.2022

Po dwuletniej przerwie odbędzie się egzamin na urzędnika mianowanego

Administracja publiczna Służba cywilna

Do 31 maja pracownicy administracji rządowej, którzy chcą w tym roku przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, mogą składać swoje zgłoszenia. To będzie pierwszy egzamin po dwuletniej przerwie spowodowanej m.in. pandemią. Na razie opłatę za egzamin wniosło około 250 pracowników służby cywilnej.

19.05.2022

Przeniesienie decyzji legalizującej samowolę budowlaną niepewne - kontrowersyjna interpretacja

Administracja publiczna Budownictwo

Niektórzy powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, na wniosek inwestora, przenoszą decyzję o legalizacji samowoli budowlanej. Zdaniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego to błąd. Prawo budowlane nie przewiduje takiej możliwości. Nie wszyscy prawnicy z tą interpretacją zgadzają się, bo na przepisy trzeba patrzeć szerzej, nie tylko literalnie i nie wolno zapominać o orzecznictwie.

18.05.2022

Straż miejska i inspekcja handlowa będą wystawiać mandaty za niewystawianie paragonów

VAT Akcyza Administracja publiczna

Inspekcja Handlowa oraz straże gminne dostaną nowe uprawnienia. Będą mogły wypisywać mandaty sprzedawcom, którzy nie wystawiają paragonów przy sprzedaży papierosów, tytoniu i alkoholu. Recydywistom będzie groziło cofnięcie zezwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Nowelizacja kodeksu karnego skarbowego ma być przyjęta jeszcze w tym roku.

17.05.2022

Związkowcy mają propozycję wzrostu wynagrodzeń w 2023 r.

Samorząd terytorialny Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

W 2023 r. wynagrodzenia powinny wzrosnąć co najmniej o 13,41 proc., pracownicy państwowej sfery budżetowej powinni zarabiać co najmniej 20 proc. więcej, a minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od 1 stycznia 2023 r. o 16,28 proc., czyli o 490 zł, a od 1 lipca - o kolejne minimum 7,15 proc. (250 zł). Związkowcy przedstawili swoją propozycję podwyżek płac w piśmie do Ministerstwa Finansów.

17.05.2022

Uchwała w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy – prawo miejscowe, czy nie?

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Większość organów nadzoru stoi na stanowisku, że uchwała podjęta przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do kategorii aktów prawa miejscowego się nie zalicza. Nie jest to jednak stanowisko jednolite. Pojawiają się bowiem i stanowiska, że taka uchwała jest aktem prawa miejscowego.

17.05.2022

SN: Urzędnik skarbowy był dyskryminowany, miał prawo do odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy

Wygaśnięcie stosunku pracy w izbie skarbowej było niezgodne z prawem i w związku z tym, zwalniany pracownik miał prawo domagać się zasądzenia stosownego odszkodowania - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że ujawnienie służby w organach bezpieczeństwa państwa nie może być podstawą pozbycia się pracownika. Zwłaszcza, gdy przez wiele miesięcy wykonywał sumiennie pracę dla organów skarbowych.

16.05.2022

Teren kolejowy to niekoniecznie też obszar kolejowy

Administracja publiczna Budownictwo

„Teren kolejowy” i "obszar kolejowy" to nie są tożsame pojęcia. Na terenie kolejowym mogą znajdować się nie tylko budynki oraz infrastruktura typowo kolejowa, ale także inne obiekty, w tym nośniki reklamowe. Natomiast nie jest to dopuszczalne w wypadku obszaru kolejowego.

16.05.2022

Rozporządzenie w sprawie zniesienia stanu epidemii w Polsce już opublikowane

Pacjent Rachunkowość Administracja publiczna Prawo pracy Koronawirus

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z COVID-19 stanowi, że od 16 maja obowiązujący dotąd stan epidemii zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Nie oznacza to jednak zniesienia niektórych ograniczeń pandemicznych.

14.05.2022

Lex rondo, czyli jak chronić pomniki i blokować inwestycje

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wejście w życie ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami wywoła w lokalnych społecznościach i w samorządach wiele sporów o to, kto zasłużył sobie, by zdobić nasze ulice i place, ale nie bez znaczenia będzie też jej wpływ na inwestycje deweloperskie - pisze adw. dr Tomasz Ludwik Krawczyk z GKR Legal.

14.05.2022

WSA: Kompleks garaży może uzupełnić zabudowę mieszkaniową

Administracja publiczna Budownictwo

Inwestor planował budowę kompleksu garaży, który byłby uzupełnieniem dla zabudowy mieszkaniowej. Napotkał jednak opór ze strony lokalnych władz. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ocenił, że kontynuacja funkcji zabudowy nie może być traktowana wąsko. Nie jest więc wykluczone, że działalność usługowa może harmonizować z zabudową mieszkaniową.

14.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski