RPO: Minister ograniczył ustawowy dostęp do procedury uchodźczej

Administracja publiczna Prawo unijne

Obowiązująca od soboty nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie osób nielegalnie przekraczających granicę powoduje, że wynikające z Konwencji Genewskiej i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP prawo cudzoziemców do ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową stało się fikcją - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

26.08.2021

Piotr Uściński będzie nowym wiceministrem od budownictwa

Administracja publiczna Budownictwo

Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zastąpi na tym stanowisku Annę Kornecką i będzie odpowiadał m.in. za budownictwo oraz mieszkalnictwo. Pozostałymi wiceministrami w tym resorcie są: Andrzej Gut-Mostowy, Grzegorz Piechowiak, Olga Semeniuk i Marek Niedużak. Wciąż wolna jest teka ministra.

26.08.2021

ETPC nakazuje pomóc migrantom, ale nie wymaga ich wpuszczenia

Administracja publiczna

Polska ma obowiązek zapewnić opiekę medyczną oraz żywność, wodę i ubrania dla koczujących na polsko-białoruskiej granicy w poblizu Usnarza Górnego - zdecydował w środę Europejski Trybunał Praw Człowieka w odpowiedzi na wniosek złożony przez grupę polskich prawników. Trybunał nie nakazał jednak wpuszczania migrantów do Polski. Zdaniem MSZ potwierdza to stanowisko polskich władz.

26.08.2021

NIK: Poczta Polska nie zapewnia właściwej jakości powszechnych usług pocztowych

Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jakość, terminowość doręczania i bezpieczeństwo przesyłek oraz dostępność usług pocztowych realizowanych przez Pocztę Polską S.A. Okazuje się, że jest coraz drożej, ale niekoniecznie lepiej - wciąż występują opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, a nie wszyscy mieszkańcy mają odpowiedni dostęp do usług pocztowych.

26.08.2021

Ministerstwo i NSA różnią się, gdzie zgłaszać zbywany pojazd

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Transport

Samorządowcy domagają się doprecyzowania przepisu dotyczącego zgłaszania zbycia pojazdów. Dochodzi bowiem do sporów kompetencyjnych między starostami o to, czy właściwym jest ten ze względu na miejsce zamieszkania zgłaszającego, czy miejsce rejestracji pojazdu. Ministerstwo Infrastruktury dostrzega problem i obiecuje zmianę, ale nie wskazuje terminu.

26.08.2021

WSA: Minister zdrowia rażąco naruszył procedurę przy przejęciu Szpitala Północnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Opieka zdrowotna

O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Jednak tak się nie stało. Szpital Solec (Północny) w ogóle nie brał udziału w postępowaniu, gdyż minister zdrowia nie zapewnił mu w żaden inny sposób czynnego udziału, nie powiadomił o postępowaniu, do czego był zobowiązany

25.08.2021

OPZZ domaga się co najmniej 12 proc. podwyżki wynagrodzeń w budżetówce

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podtrzymuje postulat co najmniej 12-procentowej w przyszłym roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Zapowiada jednocześnie podjęcie zgodnych z prawem działań, aby przypomnieć, że bez pracowników tej sfery polskie państwo nie jest w stanie funkcjonować.

25.08.2021

Polski Ład - więcej osób zapłaci 70-proc. PIT

PIT Administracja publiczna Spółki Polski Ład

Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu przewiduje zmiany w zasadach pobierania 70-proc. podatku dochodowego od odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia. Rząd chce, by opodatkowaniu podlegały wszystkie kontrakty, a nie tylko umowy o pracę lub umowy świadczenia usług zarządzania.

25.08.2021

Ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego już opublikowana

Administracja publiczna Budownictwo

W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek 24 sierpnia br. ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji tej inwestycji 15 sierpnia. – To historyczny moment – ocenił wtedy prezydencki minister Wojciech Kolarski.

25.08.2021

MSZ: Stosujemy się do konwencji dotyczącej statusu uchodźców

Administracja publiczna

Władze Rzeczpospolitej Polskiej z najwyższą uwagą odnoszą się do sytuacji osób znajdujących się na terytorium Białorusi w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawno-międzynarodowych. Tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców

24.08.2021

MF: W 2022 r. emerytury i renty będą waloryzowane wskaźnikiem 104,89 proc.

Finanse publiczne Emerytury i renty Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2022 rok zapisany został wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w wysokości 104,89 proc., a waloryzacja zaplanowana jest na 1 marca 2022 roku – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Sebastian Skuza, wiceminister finansów. Zaplanowana została także podwyżka funduszu płac w państwowej sferze budżetowej.

24.08.2021

Przyszłoroczny budżet z deficytem, ale będą podwyżki dla budżetówki

Finanse publiczne Administracja publiczna

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Dochody państwa mają wynieść 475 mld zł, wydatki 505,6 mld zł – oznacza to deficyt 30 mld zł. Ma mieć on jednak charakter inwestycyjny. Projekt przewiduje m.in. 4,4 proc. podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce i odmrożenie funduszu nagród. Więcej pieniędzy będzie także na wojsko i służbę zdrowia.

24.08.2021

Prawnicy PAN: Władza narusza obowiązki państwa i nie szanuje godności uchodźców

Prawnicy Administracja publiczna

Z niepokojem obserwujemy naruszenie fundamentalnych praw osób pozostających w dramatycznej sytuacji bezdomności, głodu i zimna pomiędzy terytorium bezpiecznej i zasobnej Polski a terytorium autorytarnej Białorusi - stwierdza w oświadczeniu w sprawie uchodźców przetrzymywanych siłą na granicy polsko-białoruskiej Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.

24.08.2021

Fundacja Helsińska prosi ETPC o zabezpieczenie ws. codzoziemców na polsko-białoruskiej granicy

Administracja publiczna Prawo unijne

Daniel Witko i Agata Bzdyń - prawnicy współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka skierowali do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o wydanie środków tymczasowych w sprawie grupy cudzoziemców przetrzymywanych na polsko-białoruskiej granicy. Chodzi o odmowę przyjęcia od nich wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce.

24.08.2021

Grupowe zwolnienia chorobowe - czy można im przeciwdziałać?

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Grupowe korzystanie ze zwolnienia chorobowego przez pracowników stało się niejako metodą nieformalnego strajku. Metodą skuteczną, bo trudną do zakwestionowania. Czy, i jak przed tym procederem mogą się bronić pracodawcy? Zupełnie inne narzędzia dostępne są w sektorze prywatnym i publicznym – pisze Mikołaj Zając.

24.08.2021

Zmiana przepisów ma utrudnić przekraczanie polskiej granicy

Administracja publiczna

Do Sejmu trafił projekt zmian w dwóch ustawach, który przewiduje, że cudzoziemiec zatrzymany po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, zarządzeniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do powrotu z terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen. - To będą przepisy sprzeczne z prawem międzynarodowym

23.08.2021

Prezydent zamierza zawetować lex TVN?

Administracja publiczna

Taki sygnał otoczenie Andrzeja Dudy miało przekazać PiS-owi. Prezydent ma się obawiać, że uderzenie w tę kontrolowaną przez Amerykanów stację pogorszy relacje z USA pisze Onet.pl. Przypomnijmy chodzi o nowelę przyjętą 11 sierpnia, która ma zmienić zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

22.08.2021

WSA: Zasypanie gminy wnioskami o dostęp do informacji to nie nadużycie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Konstytucja gwarantuje prawo do informacji o sposobie wydatkowania majątku publicznego. Dlatego nawet masowe składanie wniosków do różnych podmiotów gminy nie jest nadużyciem tego prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

21.08.2021

Prezydent poparł zmiany w stosowaniu reguły wydatkowej

Administracja publiczna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych. Klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 rok. Ma to pozwolić na dodatkowe wsparcie gospodarki w 2022 roku zapowiedziane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-24.

20.08.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski