Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała ofertę konsorcjum Budimexu i Ferrovial Agroman...
Magdalena Sowula
17.12.2014
Zamówienia publiczne
Najlepsze pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców samorządy...
Karol Kozłowski
17.12.2014
Samorząd terytorialny
Akcję liczenia wszystkich bezdomnych w Łodzi zapowiedział w środę wiceprezydent miasta Tomasz...
PAP
17.12.2014
Samorząd terytorialny
Czy starosta, który uznaje odwołanie od pozwolenia wodnoprawnego za zasadne, może uchylić wydaną...
Lucyna Osuch - Chacińska
17.12.2014
Samorząd terytorialny
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na budowę obwodnicy Kłodzka....
Magdalena Sowula
17.12.2014
Zamówienia publiczne
Osiem milionów zł zarezerwowano w kasie miasta Łodzi na remonty chodników w ramach realizacji...
PAP
17.12.2014
Samorząd terytorialny
Dzięki najnowszej nowelizacji p.z.p. zamawiający mogą odważniej dobierać pozacenowe kryteria oceny...
Magdalena Sowula
17.12.2014
Zamówienia publiczne
10 firm i 10 konsorcjów złożyło oferty w pierwszym etapie przetargu na budowę obwodnicy Sanoka...
PAP
17.12.2014
Zamówienia publiczne
Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało, że rozpoczęto prace nad budową nowego wyborczego systemu...
Magdalena Sowula
17.12.2014
Zamówienia publiczne
Rozstrzygnięcia wójta o nieuwzględnieniu uwag dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków...
Jakub H. Szlachetko
17.12.2014
Samorząd terytorialny
Wszystkie pięć odcinków trasy rowerowej na Podkarpaciu ma już wykonawców. Zgodnie z podpisanymi...
PAP
17.12.2014
Zamówienia publiczne
Od jesieni 2015 r. pasażerowie będą mogli korzystać z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA),...
PAP
17.12.2014
Samorząd terytorialny
Głosowanie w wyborach do rady gminy Słupia (Świętokrzyskie) w jednym z okręgów ma być powtórzone...
PAP
17.12.2014
Samorząd terytorialny
Sądy okręgowe zaczęły odmawiać rozpoznania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w...
Magdalena Sowula
17.12.2014
Zamówienia publiczne
Gmina przekazując odpłatnie pojazd do demontażu nie płaci VAT, bowiem nie prowadzi działalności...
Anna Dudrewicz
17.12.2014
Samorząd terytorialny
Podczas wtorkowej sesji rady dzielnicy Śródmieście na burmistrza tej części Warszawy wybrany został...
PAP
16.12.2014
Propozycja, by 15 marca 2015 r. miały miejsce wybory radnych i prezydenta Zielonej Góry znalazła...
PAP
16.12.2014
Samorząd terytorialny
Ponad 31 mld euro z regionalnych programów operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020 trafi do samorządów...
PAP
16.12.2014
Samorząd terytorialny
Każdy dokument zawierający elementy jakie powinna zawierać faktura niezależnie od nazwy stanowi w...
Artur Kowalski
16.12.2014
Samorząd terytorialny
Co należy zrobić aby kontynuować działalność szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej...
Piotr Gąsiorek
16.12.2014
Samorząd terytorialny
Wszystkie pięć odcinków trasy rowerowej na Podkarpaciu ma już wykonawców. Zgodnie z podpisanymi...
PAP
16.12.2014
Samorząd terytorialny
Podlaska PO uważa, że PSL naruszyło warunki umowy koalicyjnej w sejmiku województwa podlaskiego...
PAP
16.12.2014
Samorząd terytorialny
32 lubuskie gminy zawarły we wtorek umowy o dofinansowaniu projektów z Programu Rozwoju Obszarów...
PAP
16.12.2014
Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn Olsztynek...
Magdalena Sowula
16.12.2014
Zamówienia publiczne
Poczta Polska ponownie przegrywa ważny przetarg ze swoim głównym konkurentem. Prywatny operator...
PAP
16.12.2014
Zamówienia publiczne
Wśród kontroli prowadzonych przez UZP niemała część dotyczy skorzystania z trybu z wolnej ręki....
Magdalena Sowula
16.12.2014
Zamówienia publiczne
W sytuacji, gdy strona do złożonych a sporządzonych w języku angielskim dokumentów dowodowych nie...
Magdalena Sowula
16.12.2014
Zamówienia publiczne
Sąd Najwyższy rozstrzygnie problem czy podmiot posiadający status zamawiającego w rozumieniu...
Magdalena Sowula
16.12.2014
Zamówienia publiczne
20 konsorcjów i firm jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową obwodnicy Suwałk (Podlaskie) -...
PAP
16.12.2014
Zamówienia publiczne
Jeszcze przed końcem roku GDDKiA planuje otworzyć oferty w przetargach na budowę autostrady A1 z...
PAP
16.12.2014
Zamówienia publiczne