Uczestnictwo w realizacji zamówienia może przejawiać się doradztwem na rzecz wykonawcy...
Inny
13.03.2015
Zamówienia publiczne
Dodatkowe 76 mln zł na wypłatę odszkodowań z tytułu roszczeń wynikających z tzw. dekretu Bieruta...
PAP
12.03.2015
Finanse samorządów
Stołeczna policja wystawi w 2015 r. 22 tys. dodatkowych ośmiogodzinnych patroli na terenie miasta....
PAP
12.03.2015
Samorząd terytorialny
Na 23 marca zaplanowano przejęcie przez samorząd Katowic Międzynarodowego Centrum Kongresowego od...
PAP
12.03.2015
Samorząd terytorialny
W 2015 r. władze Warszawy przeznaczą na remont Mostu Łazienkowskiego 75 mln zł - zdecydowali w...
PAP
12.03.2015
Finanse samorządów
Przed sądem pracy ruszył proces, w którym prof. Bogdan Chazan domaga się przywrócenia go na...
PAP
12.03.2015
Samorząd terytorialny
Wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak potwierdził w czwartek, że Polska zwróciła...
PAP
12.03.2015
Zamówienia publiczne
W niedzielę 15 marca br. w Zielonej Górze odbędą wybory samorządowe. O 25 mandatów w radzie...
PAP
12.03.2015
Samorząd terytorialny
Już 1 mln spraw wprowadzili do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) urzędnicy w całym kraju. SRP,...
Krzysztof Sobczak
12.03.2015
Samorząd terytorialny
Polkomtel podjął decyzję o zaprzestaniu aktywnego udziału w aukcji w części dotyczącej bloków...
PAP
12.03.2015
Zamówienia publiczne
W wyniku przetargu nieograniczonego Koleje Mazowieckie kupiły dwa nowe samochody dla zarządu oraz...
Magdalena Sowula
12.03.2015
Zamówienia publiczne
Mostostal Warszawa zbuduje nową siedzibę komisariatu policji Gdańsk Śródmieście. Wartość...
Magdalena Sowula
12.03.2015
Zamówienia publiczne
Zastosowanie środka o charakterze restrykcyjnym wobec radnego, w postaci upomnienia czy nagany,...
Anna Dudrewicz
12.03.2015
Samorząd terytorialny
Organ prowadzący ma wpływ na sposób funkcjonowania danej szkoły lub placówki w tym poprzez...
Agata Piszko
12.03.2015
Samorząd terytorialny
Czy i w jakim zakresie gminy działają w charakterze podatnika podatku od towarów i usług przy...
Adam Bartosiewicz
12.03.2015
Samorząd terytorialny
Fundusz Dopłat jest rządowym programem wsparcia budownictwa socjalnego. Henryk Gawroński opisał jak...
Henryk Gawroński
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Usprawnienie komunikacji, rewitalizacja zaniedbanych obszarów i wdrażanie nowych technologii...
PAP
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Już ponad milion członków rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny -...
PAP
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Blisko 2,9 mld euro otrzyma Małopolska z funduszy unijnych w ramach regionalnego programu...
PAP
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Pięć firm i konsorcjów zainteresowanych jest wykonaniem wystawy stałej w Muzeum Polskiej Piosenki w...
PAP
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Na karę 5 tys. zł grzywny za fałszowanie dokumentacji przetargowej skazał krakowski sąd byłego...
PAP
11.03.2015
Samorząd terytorialny
PKP PLK rozstrzygnęły postępowanie przetargowe na modernizację kolejnego z odcinków linii kolejowej...
Magdalena Sowula
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Spółka Newag dostarczy pięć czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) Kolejom...
Magdalena Sowula
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Pieniądze z UE przeznaczone w woj. opolskim w latach 2007-2013 na tzw. kapitał ludzki podniosły...
PAP
11.03.2015
Finanse samorządów
Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty, która była najkorzystniejsza. W konsekwencji...
Magdalena Sowula
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Afera korupcyjna w PZU. Warszawska prokuratura okręgowa przedstawiła zarzuty przyjęcia korzyści...
PAP
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Opłata obciążająca daną osobę z tytułu pobytu członka rodziny w DPS nie powinna być zwiększana w...
Anna Dudrewicz
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Obowiązek zapłaty kary umownej istnieje niezależnie od poniesienia przez wierzyciela szkody, jednak...
Inny
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Spółka prowadząca piłkarski zespół Widzewa może stracić 500 tys. zł dotacji od władz Łodzi. By tego...
PAP
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy Wrocławia zgłosili ponad 800 projektów do budżetu obywatelskiego w 2015 r. To dwukrotnie...
PAP
11.03.2015
Finanse samorządów
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski