Liderem atrakcyjności inwestycyjnej po raz kolejny ogłoszono województwo śląskie. Najlepiej obok zwycięzcy oceniono kolejno województwa mazowieckie i dolnośląskie. Zadowolone ze swojego wyniku mogą być również sklasyfikowane jako ponadprzeciętne pod względem atrakcyjności województwa małopolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i pomorskie. Regiony te charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem poziomu poszczególnych badanych elementów.

Zaprezentowany przez IBnGR raport nie stanowi natomiast dobrej reklamy dla pozostałych regionów, które uplasowały się w dolnej części tabeli. Jak wynika z przeprowadzonego badania najmniej atrakcyjne inwestycyjnie regiony to kolejno województwa świętokrzyskie, warmińsko-mazurske, lubelskie i podlaskie.

Wśród podregionów najatrakcyjniejsze inwestycyjnie okazały się te z długimi tradycjami przemysłowymi, a co za tym idzie dobrze rozwiniętym przedsiębiorstwem produkcyjnym i specjalistycznym rynkiem pracy. Zwyciężyły podregiony usytuowane w południowej Polsce. Jeden z nich ukształtowany jest wokół Górnego Śląska i zachodniej Małopolski, drugi zaś wokół Wrocławia, Jeleniej Góry i Wałbrzycha – ośrodków przemysłowych Dolnego Śląska. Na korzyść tych obszarów przemawia także dobra, dzięki autostradzie A-4, dostępność transportowa. Wysoko oceniono także podregion łódzki, poznański, bydgosko-toruński i szczeciński. Obszary te charakteryzują się silną industrializacją i dobrą dostępnością transportową. W sumie ocenie poddano 54 podregiony.

Jeśli chodzi o najwyższą atrakcyjność inwestycyjną dla działalności usługowej i zaawansowanej technologicznie równych sobie nie miały podregiony o charakterze metropolitalnym. Ośrodkami tych obszarów są największe polskie miasta, które dysponują rozbudowaną bazą ośrodków akademickich. Są one tym samym bogate w wykwalifikowaną kadrę pracowniczą o różnie profilowanych kompetencjach. Ich autem są również chłonne rynki zbytu, dobra dostępność komunikacyjna i dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza.

IBnGR pod pojęciem atrakcyjności inwestycyjnej rozumie zdolność skłonienia do inwestycji, poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obszary oferujące optymalną kombinację czynników lokalizacji stwarzają zarazem najlepsze warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw, czym przyciągają inwestorów. Aby wyłonić najatrakcyjniejsze inwestycyjnie województwa i podregiony przeanalizowano kilkadziesiąt zmiennych. Wśród badanych elementów były m.in. dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość jakości zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej nadano im różne wagi.

Źródło: http://ibngr.pl/