Mieszkańcy Wrocławia zgłosili ponad 800 projektów do budżetu obywatelskiego w 2015 r. To dwukrotnie...
PAP
11.03.2015
Finanse samorządów
Starosta upoważniony został do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o...
Ewa Piętowska
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oświadczył, że postawienie mu zarzutów przez prokuraturę nie...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
MAC i samorządy chcą walczyć z wykluczeniem cyfrowym Polaków 50+ wykorzystując pieniądze z Programu...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
W ubiegłorocznych wyborach do sejmików wojewódzkich oddano 17,47 proc. nieważnych głosów - wynika...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Rząd dołoży 55 mln zł do remontu Mostu Łazienkowskiego, pozostałe 55 mln zł będzie dochodzić z...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Stowarzyszenie Nomada, które zarzuciło gdańskim urzędnikom złamanie prawa przy eksmisji romskiej...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Na karę 5 tys. zł grzywny za fałszowanie dokumentacji przetargowej skazał krakowski sąd byłego...
PAP
10.03.2015
Zamówienia publiczne
Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są niezgodne z...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Wojewoda mazowiecki nie wyraził zgody na czasowe zamknięcie oddziału internistycznego Mazowieckiego...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Przekazanie starostom odpowiedzialności za przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Skargi dotyczące podziału województwa na okręgi wyborcze rozpatruje komisarz wyborczy, co wyłącza...
Anna Dudrewicz
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Minister Obrony Narodowej może zakładać i prowadzić publiczne przedszkola. Przedszkole może zostać...
Joanna Lesińska
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Sąd Okręgowy w Białymstoku zajmie się apelacjami w procesie jedenastu strażników miejskich,...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla budowy spalarni śmieci w Poznaniu - poinformował...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych lobbuje, by przetarg na realizację powszechnych...
Inny
10.03.2015
Zamówienia publiczne
Fakt postawienia mi przez prokuraturę zarzutów nie ogranicza mnie ani prawnie, ani faktycznie w...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Zgodnie z uchwałą PKW pieczęć okręgowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich wskazywała...
Adam Bochentyn
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Celem zmian jest m.in. ułatwienie gromadzenia i przechowywania oraz zarządzania dokumentacją...
Inny
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Burmistrzowie i starostowie nie wykorzystywali wszystkich instrumentów prawnych dla zapewnienia...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Prezydent Gdańska Paweł A., któremu prokuratura postawiła sześć zarzutów, wnioskuje do władz...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy...
Karol Kozłowski
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Regulacje odnoszące się do rażąco niskiej ceny są obecnie niczym więcej jak łapanką na wykonawców....
Magdalena Sowula
10.03.2015
Zamówienia publiczne
Zarzuty podawania nieprawdziwych informacji w oświadczeniach majątkowych postawiła Prokuratura...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Po aukcji LTE nie dojdzie do zaburzenia konkurencji na rynku internetu uspokaja prezes UKE. Obawy...
PAP
10.03.2015
Zamówienia publiczne
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego naliczył spółce Qumak karę w wysokości 26,8 mln zł z...
PAP
10.03.2015
Zamówienia publiczne
W związku z trudną sytuacją w radomskich szpitalach, radni PiS złożyli wniosek o zwołanie...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Prezydent Radomia zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu inwestycji i zakupów na lotnisku w Radomiu....
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
W drugim kwartale br. powinny zostać ogłoszone nabory do pierwszych konkursów Regionalnego Programu...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Grupa ponad 20 przedstawicieli ukraińskich miast rozpoczęła w poniedziałek kilkudniowe wizyty...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski