Przy ustalaniu dochodu rodziny ucznia, występującego o stypendium za wyniki w nauce, nie można...
Anna Dudrewicz
04.02.2015
Samorząd terytorialny
Zdarzają się postępowania, w których posłużenie się nazwami własnymi wraz ze wskazaniem zwrotu lub...
Bartłomiej Kardas
04.02.2015
Zamówienia publiczne
Zarząd województwa podlaskiego zdecydował we wtorek, że na najbliższej sesji sejmiku województwa...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Rząd Rosji podjął decyzję o wprowadzeniu embarga na import maszyn. Wykluczenie z przetargów...
Magdalena Sowula
03.02.2015
Zamówienia publiczne
Zarząd spółki Qumak decyzję UOKiK stwierdzającą nieprawidłowości w przetargu na modernizację linii...
Magdalena Sowula
03.02.2015
Zamówienia publiczne
W tym roku o 15 nowych stacji i 150 rowerów powiększy się system rowerów miejskich w Białymstoku -...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Proszę o wskazanie konkretnej podstawy prawnej nakładającej na gminę obowiązek dowozu czterolatków...
Agata Piszko
03.02.2015
Samorząd terytorialny
1 marca rusza System Rejestrów Państwowych (SRP), w ramach którego zintegrowane zostaną...
Karol Kozłowski
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Główna ulica Łodzi została objęta specjalnym nadzorem Straży Miejskiej, która do patrolowania...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Dwuznaczność kryterium cenowego, problemy z ochroną tajemnicy handlowej, otoczenie prawne te i...
Inny
03.02.2015
Zamówienia publiczne
Województwo małopolskie ma mocne wyniki budżetowe wynikające z dobrego zarządzania strategicznego i...
PAP
03.02.2015
Finanse samorządów
Krakowskie uczelnie wyższe pomogą wojewodzie małopolskiemu w realizacji projektu inwestycyjnego na...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Rada powinna określić w drodze uchwały zasady odbywania dyżurów przez wszystkich radnych. Na...
Inny
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Organizowanie wsparcia usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej czy domów dziecka...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Magistraty w Gdańsku i Warszawie naliczają opłaty za bezumowne użytkowanie leżących na ich terenie...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę będzie wpływał korzystnie na realizację zamówień...
Inny
03.02.2015
Zamówienia publiczne
Konkurs dotyczący cyklicznej konferencji z zamówień publicznych, organizowanej przez Wolters Kluwer...
Anna Stańczuk
03.02.2015
Zamówienia publiczne
Energa Elektrownie Ostrołęka za najkorzystniejszą w przetargu na modernizację elektrofiltrów w...
Magdalena Sowula
03.02.2015
Zamówienia publiczne
Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa i prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik pojadą w środę...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Kwestie pomocy finansowej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Ponad 20 ton jabłek, otrzymanych m.in. od sadowników, chce rozdać Bank Żywności w Płocku....
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Zamawiający nabywa bilety miesięczne dla uprawnionych uczniów w PKS. Czy w rocznym sprawozdaniu o...
Paulina Soszyńska-Purtak
03.02.2015
Zamówienia publiczne
PGE GiEK wybrała najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na budowę stacji uzdatniania...
Magdalena Sowula
03.02.2015
Zamówienia publiczne
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wyposażył trzy centra edukacji nauczycieli w pracownie...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Sąd Okręgowy w Opolu rozpatrzył ostatni z 34 złożonych po wyborach samorządowych protestów...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Sąd unieważnił wybory w jednym z okręgów do rady miejskiej w Złotoryi (Dolnośląskie). Przyczyną...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Do 2020 r. władze Łodzi chcą poddać termomodernizacji jeszcze niemal 150 budynków oświatowych, a...
PAP
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może nałożyć na wójta obowiązku uczestniczenia w sesjach rady orzekł Wojewódzki Sąd...
Anna Dudrewicz
03.02.2015
Samorząd terytorialny
Do 2017 r. w Białymstoku na bazie obecnego lotniska sportowego Krywlany ma powstać lokalne lotnisko...
PAP
02.02.2015
Samorząd terytorialny
SKM Trójmiasto za najkorzystniejszą w przetargu na zakup dwóch fabrycznie nowych pociągów uznała...
Magdalena Sowula
02.02.2015
Zamówienia publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski