Na 27 maja sąd wyznaczył termin wyroku w procesie, jaki niepełnosprawna Czeczenka i wspierające ją...
PAP
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Gmina musi wyrazić zezwolenie na prowadzenie przedszkola publicznego, jeżeli zostały spełnione...
Agata Piszko
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Zakupy uzbrojenia wymagają uwzględnienia nie tylko potrzeb wojska, ale także względów politycznych...
PAP
14.05.2015
Zamówienia publiczne
Ani Poczta Polska ani Polska Grupa Pocztowa mogą nie spełnić wyznaczonych przez UKE kryteriów w...
Magdalena Sowula
14.05.2015
Zamówienia publiczne
Jakie dokumenty i oświadczenia potwierdzające osiągany dochód należy dołączyć do wniosku o...
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Nowe przepisy zmieniają zasady przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. Nakładają również na...
Adam Bochentyn
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Z początkiem 2016 r. zarządca kolejowej infrastruktury planuje przywrócić połączenie na ważnym dla...
PAP
14.05.2015
Zamówienia publiczne
Część wielkopolskich gmin nie potrafi zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dzieciom i...
PAP
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Biuro partycypacji społecznej, które będzie koordynować działania związane z budżetem obywatelskim...
PAP
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Oficjalny projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych będzie przedmiotem analizy i dyskusji na...
Magdalena Sowula
14.05.2015
Zamówienia publiczne
Nieoczekiwana wygrana lewicowej Nowej Partii Demokratycznej (NDP) w kanadyjskiej prowincji Alberta...
PAP
14.05.2015
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargach na...
Magdalena Sowula
14.05.2015
Zamówienia publiczne
Kluby PO i PSL popierają rządowy projekt ustawy m.in. ułatwiającej łączenie się samorządów; SLD i...
PAP
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Komisja rolnictwa wstrzymała prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie gruntów...
PAP
14.05.2015
Samorząd terytorialny
GDDKiA za najkorzystniejszą w przetargu na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia,...
Magdalena Sowula
14.05.2015
Zamówienia publiczne
Resort pracy oraz ministerstwo administracji prowadzą konsultacje w sprawie zmian minimalnego...
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Za zarządzanie i utrzymanie sieci szerokopasmowego internetu w woj. lubelskim odpowiedzialna będzie...
PAP
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Narodowy Fundusz Środowiska chce tym roku wydać 6,1 mld zł; 3,8 mld zł ma pochodzić ze środków UE -...
PAP
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Chopin oraz Wisła będą promować stolicę Polski na międzynarodowych targach EXPO 2015 w Mediolanie...
PAP
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zbada, czy uchwały rady miejskiej w...
PAP
14.05.2015
Samorząd terytorialny
8 kwietnia 2015 r. sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt Ustawy o zmianie...
PAP
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Do końca maja mieszkańcy Mielca (Podkarpackie) mogą składać wnioski o bezpłatne usuwanie wyrobów...
PAP
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Konieczne jest zwaloryzowanie dotychczasowych kontraktów długoterminowych w zamówieniach...
Magdalena Sowula
14.05.2015
Zamówienia publiczne
Procedura likwidacji szkoły może być prowadzona równolegle z procedurą wyłączenia tej szkoły z...
Anna Dudrewicz
14.05.2015
Samorząd terytorialny
Organ nadzoru budowlanego może udostępnić decyzję administracyjną w trybie i na zasadach...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
13.05.2015
Samorząd terytorialny
Niezłożenie deklaracji, a także nieuiszczanie opłaty nie jest dowodem, że odpady komunalne nie były...
Janusz Jerzy
13.05.2015
Samorząd terytorialny
W wyborach samorządowych w 2014 roku po raz pierwszy głosowaliśmy w jednomandatowych okręgach...
Karol Kozłowski
13.05.2015
Samorząd terytorialny
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie kupił od gminy grunt, na którym w ciągu...
PAP
13.05.2015
Samorząd terytorialny
Dane rejestrowane w strukturze rachunkowości z mocy prawa na wszystkich etapach przetwarzania muszą...
Piotr Sołtyk
13.05.2015
Finanse samorządów
Polskie Sieci Elektroenergetyczne za najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę rozdzielni w stacji...
Magdalena Sowula
13.05.2015
Zamówienia publiczne