Prokuratura Apelacyjna w Krakowie sporządziła akt oskarżenia przeciwko prezydentowi Starachowic...
Pasek Anna
15.02.2012
Samorząd terytorialny
Według wstępnych danych, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, deficyt w jednostkach...
Anna Dudrewicz
15.02.2012
Finanse samorządów
Czy istnieją podstawy prawne finansowania szczepień HPV przez samorząd województwa?
Izabela Klisowska
15.02.2012
Samorząd terytorialny
Komendant Straży Pożarnej na podstawie art. 65 k.p.a. przekazał postanowieniem sprawę do...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
15.02.2012
Samorząd terytorialny
Urząd miejski zawarł umowę na ubezpieczenie mienia w okresie 2008-2012 r., corocznie wystawiane są...
Dorota Skrzypska
15.02.2012
Samorząd terytorialny
Jeżeli w skład gruntu po scaleniu wchodzą zarówno grunty oddane w użytkowanie wieczyste, w stosunku...
Anna Dudrewicz
15.02.2012
Samorząd terytorialny
Rząd, mimo zastrzeżeń do obywatelskiego projektu ustawy o tzw. janosikowym, zarekomendował...
Krzysztof Sobczak
15.02.2012
Samorząd terytorialny
Rząd zajął negatywne stanowisko wobec propozycji zmian zawartych w obywatelskim projekcie zmian w...
Anna Dudrewicz
15.02.2012
Samorząd terytorialny
Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zmieniła...
Izabela Seredocha
15.02.2012
Samorząd terytorialny
W sobotę 11 lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie...
Krzysztof Sobczak
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej...
Krzysztof Sobczak
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Jak należy przeprowadzić postępowanie w sytuacji, gdy wójt wydał decyzję zezwalającą na usunięcie...
Alicja Brzezińska
14.02.2012
Samorząd terytorialny
NIK przeprowadziła kontrolę w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego w województwie...
Anna Dudrewicz
14.02.2012
Samorząd terytorialny
W ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu...
Anna Dudrewicz
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Wniosek o zwrot opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu należało potraktować odpowiednio jako...
Anna Dudrewicz
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Samorządy nie są odpowiednio przygotowane do sprawowania nadzoru nad szkołami i placówkami...
Krzysztof Sobczak
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Który organ jest właściwy do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla przedsiębiorstwa, które...
Anna Nieć
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Zastosowanie trybu odwołania dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, jako trybu nadzwyczajnego,...
Anna Dudrewicz
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Przebywanie przez pracownika na zwolnieniu lekarskim jest bez wątpienia kwalifikowane jako...
Cezary Chabel
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję zezwalającą PGE na przeprowadzenie badań i pomiarów w celu...
Wojciech Sibilski
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Jaka procedura obowiązuje przy przekształcaniu dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej (wszystkie...
Agata Piszko
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Czy wójt posiada delegację do podpisania ugody w postępowaniu rozgraniczeniowym dotyczącym...
Anna Kamińska
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Samorządy zamykając szkoły lub przekazując je do prowadzenia innym podmiotom wyzbywają się...
Anna Dudrewicz
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Pozostawanie nieruchomości gminnej w trwałym zarządzie jej jednostki organizacyjnej pozbawia rady...
Anna Dudrewicz
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Odpowiedzialność finansowa z tytułu kosztów pobytu w domu pomocy społecznej małżonka i krewnych w...
Anna Dudrewicz
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Od 11 lutego 2012 obowiązują zmiany wprowadzone w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie...
Izabela Seredocha
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Kto jest organem wyższego stopnia w postępowaniu o ustalenie wysokości odszkodowania prowadzonego...
Lucyna Osuch - Chacińska
10.02.2012
Samorząd terytorialny
Politycy Ruchu Palikota zarzucają prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, że przyznała...
Marzena Kozłowska
10.02.2012
Samorząd terytorialny
Pomoc społeczna powinna mieć charakter doraźny i nie może prowadzić do wniosku o dopuszczalności...
Anna Dudrewicz
10.02.2012
Samorząd terytorialny
Wniosek o odwołanie starosty powiatu radziejowskiego (Kujawsko-Pomorskie) złożyła w czwartek grupa...
PAP
10.02.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski