Na 3 lata więzienia bez zawieszenia, 40 tys. zł grzywny oraz 5-letni zakaz zajmowania stanowisk w...
PAP
03.04.2015
Samorząd terytorialny
Od 18 kwietnia br. obowiązywała będzie nowa metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej...
Adam Bochentyn
03.04.2015
Samorząd terytorialny
Zamawiający chce udzielić zamówienia na usługę dowozu dzieci do szkół. Wartość przedmiotu...
Wojciech Bereszko
03.04.2015
Zamówienia publiczne
PKP PLK ogłosiły postępowanie przetargowe na rewitalizację kolejowej linii nr 200 na odcinku...
Magdalena Sowula
03.04.2015
Zamówienia publiczne
Nawet kilkaset tysięcy osób pracujących i mieszkających w Warszawie nie rozlicza tutaj swojego...
PAP
03.04.2015
Finanse samorządów
Analizę skutków eksploatacji górniczej, czy m.in. kompleksową diagnozę sytuacji społecznej w...
PAP
03.04.2015
Samorząd terytorialny
Zasoby wód geotermalnych odpowiednich nie tylko dla pozyskiwania energii, ale także do celów...
PAP
03.04.2015
Samorząd terytorialny
Prace nad powstającym w śródmieściu Gliwic ostatnim, ponadpięciokilometrowym odcinkiem Drogowej...
PAP
03.04.2015
GDDKiA podpisała z firmą Mosty Katowice sp. z o.o. umowę na sporządzenie koncepcji programowej dla...
Anna Stańczuk
03.04.2015
Zamówienia publiczne
Czy istnieje konieczność każdorazowego opłacania pełnomocnictwa w przypadku, gdy firma udzieliła...
Tomasz Gawroński
03.04.2015
Samorząd terytorialny
Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego obniżono opłatę od skargi do sądu na orzeczenia Krajowej...
Inny
03.04.2015
Zamówienia publiczne
Trzy firmy chcą podjąć się naprawy głównej i modernizacji 9 elektrowozów serii EP08 należących do...
Inny
02.04.2015
Zamówienia publiczne
Operatorzy pocztowi mają czas do 14 kwietnia br. na składanie ofert w konkursie UKE na pocztowego...
Inny
02.04.2015
Zamówienia publiczne
Ile dni urlopu należy naliczyć nauczycielce, która przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia, a...
Joanna Lesińska
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Jakie będą skutki uznania rewitalizacji za zadanie publiczne? Jak identyfikować obszary...
Karol Kozłowski
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Zakończeniu problemów formalno-prawnych i zapewnieniu normalnego funkcjonowania sąsiadujących...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Wojewoda wielkopolski Piotr Florek podjął decyzję o zamknięciu jednej z trybun poznańskiego...
PAP
02.04.2015
Prokuratura w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) sprawdza czy podczas kampanii wyborczej komitetu PiS do...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Wszyscy członkowie konsorcjum solidarnie odpowiadają wobec zamawiającego, więc wystarczy by...
Inny
02.04.2015
Zamówienia publiczne
W pierwszym miesiącu działania nowego Systemu Rejestrów Państwowych załatwiono łącznie ponad 2,8...
Karol Kozłowski
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Dokumentacja konkursowa na pocztowego operatora wyznaczonego nie wymaga zatrudniania doręczycieli...
PAP
02.04.2015
Zamówienia publiczne
Miał miejsce mobbing, naruszana była godność pracowników - ocenił Sąd Okręgowy w Białymstoku i...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Nowe przepisy nakładają na zarządy województw liczne obowiązki związane z rozwojem lokalnym z...
Adam Bochentyn
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła 17 firm do składania ofert w przetargu na...
Inny
02.04.2015
Zamówienia publiczne
W Płocku w czerwcu zostaną przeprowadzone ćwiczenia obronne pod kryptonimem Bariera 2015. Rozegrane...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Do 20 kwietnia br. trwa nabór wniosków do XIV edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP), w...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Brakiem porozumienia w sprawie formy prawnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwa...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Dotychczas tylko dwa projekty przeszły całą procedurę związaną z europejską inicjatywą obywatelską...
PAP
02.04.2015
Jedną z części przebudowywanego od kilku lat katowickiego rynku, tzw. plac kwiatowy, udostępniono w...
PAP
02.04.2015
Samorząd terytorialny
Prezydent miasta nie posiada uprawnienia do określania zasad odpłatności oraz stawek opłat na...
Anna Dudrewicz
02.04.2015
Samorząd terytorialny