MAiC dementuje nieprawdziwe informacje

Konsultacje projektu założeń do ustawy samorządowej (o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego) budzą wiele kontrowersji. Głosy oburzenia wywołał szczególnie pomysł łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami resort administracji postanowił w oficjalnym komunikacie potwierdzić, że nie ma w założeniach projektu działań dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych.MAiC: naszym celem jest poprawa sytuacji bibliotek szkolnych

Ministerstwo podkreśliło, że jego celem jest poprawa standardów pracy jednostek podległych samorządom i zapewnienie im, w tym także bibliotekom szkolnym, jak najlepszych warunków funkcjonowania i kontynuowania misji, która zawsze towarzyszyła ich pracy. Zaproponowane zmiany mogą natomiast umożliwić rozwinięcie funkcji bibliotek szkolnych i rozszerzenie zakresu jej działalności. Zmiana statusu biblioteki, na bibliotekę publiczną pozwoli realizować usługi nie tylko dla uczniów, ale szerzej dla lokalnej społeczności.


Małe samorządy największymi beneficjentami zaproponowanych rozwiązań

Założenia do projektu ustawy samorządowej zakładają, że łączenie szkolnych i publicznych bibliotek nie będzie samorządom narzucone. To od władz lokalnych zależeć będzie czy biorąc pod uwagę ich lokalne uwarunkowania takie połączenie będzie w danym przypadku korzystne. Zdaniem resortu takie rozwiązanie może być szczególnie istotne na terenach wiejskich, gdzie szkoła i biblioteka może pełnić większą role.

Przygotowując projekt założeń do ustawy kierowaliśmy się przede wszystkich stworzeniem warunków do poprawy jakości wykonywanych przez samorządy usług publicznych, tłumaczy resort. Rozwiązanie takie może okazać się korzystne także dla szkół, gdyż spowoduje rozwój kolejnej funkcji, jaką mogą one pełnić. Co szczególnie podkreślamy, nie zamierzamy narzucać żadnych rozwiązań, a jedynie stworzyć możliwość, która zostanie, bądź też nie, wykorzystana przez władze jednostki samorządu terytorialnego, czytamy w komunikacie.


Uczniowie mają zagwarantowane prawo do szkolnych bibliotek

W ustawie o systemie oświaty art. 67, stanowi o konieczności zapewnienia uczniom możliwości korzystania z biblioteki w ramach szkoły publicznej. MAiC zapewnia, że przepis ten nie zostanie zmieniony. Chcemy jedynie, aby była możliwość funkcjonowania w szkole jednocześnie biblioteki szkolnej i publicznej, jeśli władze gminy zdecydują się na takie rozwiązanie. W związku z powyższym nasza propozycja może doprowadzić do wzmocnienia szkoły i rozwinięcia sprawowanych przez nie usług. Może to się okazać korzystne dla szkół funkcjonujących w małych gminach, które mają problemy z funkcjonowaniem w związku z niżem demograficznym, uzasadnił resort administracji.