Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Dzięki PPP, administracja publiczna może sięgnąć po środki inwestorów prywatnych, nie zwiększając stopnia zadłużenia budżetowego. Poprzez podział zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach PPP można osiągnąć najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania.


Mimo tego, że PPP jest od wielu lat powszechnie stosowaną na świecie metodą współpracy pomiędzy sektorami publicznym a prywatnym, to jednak w Polsce nie cieszy się popularnością.

Z uwagi na fakt, że administracja publiczna w najbliższych latach stanie przed problemem ograniczonej dostępności środków na realizację inwestycji publicznych i będzie musiała szukać dodatkowych sposobów finansowania, formuła PPP może stać się najlepszym potencjalnym źródłem finansowania inwestycji.
 

Podczas e-debaty zaproszeni eksperci będą próbowali ustalić jakie są oczekiwania partnera publicznego i partnera prywatnego, jak dokonać optymalnego podziału ryzyka w ramach PPP, a także co wyznacza granicę ryzyka ponoszonego przez każdego z partnerów:

Tomasz Czajkowski – prawnik, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2001 - 2008
Wojciech Hartung – specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, koncesji na usługi lub roboty budowlane oraz PPP.
Irena Skubiszak – Kalinowska – radca prawny, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
• dr Jerzy Kwieciński – prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i przedsiębiorca. Ekspert w dziedzinie polityki rozwoju, polityki regionalnej, partnerstwa publiczno-prywatnego, innowacyjności, przedsiębiorczości, funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych
Tomasz Korczyński - partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds, kieruje zespołem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zarejestruj się i pobierz kod debaty>>>

Patronem medialnym wydarzenia jest Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl