Odsłonięcie tablicy z nazwą pl. Jacka Kucharzewskiego, pierwszego niekomunistycznego prezydenta...
PAP
29.12.2015
Dochody niższe o 100 mln zł, wydatki o 140 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim zakłada budżet...
PAP
29.12.2015
Finanse samorządów
Przyszłoroczny budżet obywatelski Wrocławia wyniesie 25 mln złotych, większość środków będzie...
PAP
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza dziecko niepełnosprawne uczestniczące dodatkowo w...
Agata Piszko
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Od 1 stycznia 2016 roku czasy ważności biletów komunikacji miejskiej w Łodzi wracają do poziomów,...
PAP
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Grupa CUBE.ITG poinformowała o zakończeniu realizacji i rozliczeniu umowy dotyczącej projektu...
PAP
29.12.2015
Zamówienia publiczne
17,2 mld zł tyle wynoszą szacunkowe wydatki na realizację programu Rodzina 500 plus w 2016 r.,...
Karol Kozłowski
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Fala uchodźców będzie w 2016 roku poważnym obciążeniem dla budżetów niemieckich krajów związkowych....
PAP
29.12.2015
Od 2016 roku zmieniają się zasady finansowania uczniów objętych edukacją domową. Kwota subwencji na...
Karol Kozłowski
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy Poznania od Nowego Roku nie będą musieli płacić miastu opłaty targowej, a właściciele...
PAP
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Zarząd województwa podlaskiego, a wcześniej władze PKS Białystok wybrały koncepcję nowego...
PAP
29.12.2015
Zamówienia publiczne
Ponad 200 mln zł mają wynieść wpływy do przyszłorocznego budżetu Lublina z podatków i opłat...
PAP
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Zarząd woj. warmińsko-mazurskiego zagospodarował oszczędności z Regionalnego Programu Operacyjnego...
PAP
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Każda patologia, która ma miejsce przy udzielaniu zamówień publicznych jest groźna a do tej...
Magdalena Sowula
29.12.2015
Zamówienia publiczne
Pierwszy w Łodzi Dom Dziennego Pobytu zmodernizowany i wyposażony w ramach ogólnopolskiego programu...
PAP
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Umowa między wojskiem i przemysłem w sprawie modernizacji 128 czołgów Leopard 2A4 została podpisana...
PAP
29.12.2015
Zamówienia publiczne
Sąd Najwyższy zdecyduje, czy przy rozpoznawaniu skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej powinna...
Magdalena Sowula
29.12.2015
Zamówienia publiczne
W związku ze zmianami w administracji podatkowej mającymi wpływ na dystrybucję środków publicznych,...
Jolanta Mazur
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Gmina może ponosić ze swojego budżetu wydatki związane z transportem uczniów, nawet jeśli...
Anna Dudrewicz
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Jednostką organizacyjną jest każda jednostka wykonująca zadania publiczne, nawet wtedy, kiedy...
Anna Dudrewicz
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Na które z dzieci należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne w sytuacji, gdy wnioski na każde z...
Anna Kawecka
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Zarząd województwa podlaskiego, a wcześniej władze PKS Białystok wybrały koncepcję nowego...
PAP
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Nowe przepisy określają maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku...
Adam Bochentyn
29.12.2015
Samorząd terytorialny
Sejmik woj. podkarpackiego przyjął w poniedziałek wieczorem budżet regionu na 2016 r. Zaplanowane...
PAP
28.12.2015
Finanse samorządów
Podlascy politycy PiS wsparli pomysł tworzenia w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru i zwrócili się...
PAP
28.12.2015
Samorząd terytorialny
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o...
Anna Stańczuk
28.12.2015
Zamówienia publiczne
Projekt ustawy dotyczący programu Rodzina 500 plus po uzgodnieniach międzyresortowych został...
Norbert Bonin
28.12.2015
Samorząd terytorialny
Ustanowienie niższych stawek dopłat do obsługi połączeń na liniach zelektryfikowanych umożliwiło...
Norbert Bonin
28.12.2015
Samorząd terytorialny
Pomysł utworzenia woj. warszawskiego, przedstawiony w kampanii wyborczej przez PiS, będzie omawiany...
PAP
28.12.2015
Samorząd terytorialny
W wyniku nowelizacji przepisy rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków zostały doprecyzowane...
Adam Bochentyn
28.12.2015
Samorząd terytorialny