Samorządy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z inwestycji w kulturę. Władze lokalne zdały...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
W 2015 r. wydarzenia zorganizowane przez instytucje kultury, których organizatorem jest samorząd...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
24-krotnie większa frekwencja w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego, 8-krotnie większa w NOSPR,...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
W najbliższych latach Łódź zamierza zainwestować 150 mln zł w muzea, domy kultury, biblioteki i...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Ponad 100 mln zł potrzeba jeszcze na unieszkodliwienie toksycznych pozostałości po dawnych...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Oferta konsorcjum Warbudu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na realizację drugiej...
Magdalena Sowula
16.03.2016
Zamówienia publiczne
W przypadku programów opracowywanych przez gminę organem nadzorczym jest właściwy wojewoda....
Ewa Florkiewicz
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Organy administracji architektoniczno-budowlanej przekazują bezzwłocznie organom nadzoru...
Tomasz Gawroński
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Frekwencja w wydarzeniach kulturalnych w Pomorskiem, takich jak spektakle i imprezy masowe jest...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Zamawiający chce podpisać umowę z wykonawcą. Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy na pełnienie...
Daniel Szczęsny
16.03.2016
Zamówienia publiczne
Inscenizacja Grunwaldzkiej Bitwy, ale też Olsztyńskie Spotkania Teatralne i opery realizowane przez...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Więcej pieniędzy na kulturę może przełożyć się na budowanie pozytywnego wizerunku, rozwój...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Oprócz walorów edukacyjnych, inwestycje w kulturę przynoszą korzyści, także finansowe podkreśla...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Promowanie rozwiązań innowacyjnych oraz preferencje dla małych i średnich firm to m.in. cel...
PAP
16.03.2016
Zamówienia publiczne
Prawie 102 mln zł - czyli ponad 4 mln więcej niż rok wcześniej -zamierza przeznaczyć w tym roku na...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Inwestycje, wydarzenia kulturalne nie przynoszą samorządom zysków finansowych, ale dzięki kulturze...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Kultura promuje regiony i miasta, wpływa na atrakcyjność oferty dla mieszkańców czy turystów, ale...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Od kilku lat rosną nakłady na kulturę w budżecie województwa dolnośląskiego. W tym roku to 88 mln...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Asseco Poland i Sygnity podpisały z PGE trzyletnie umowy na utrzymanie i rozwój systemów...
PAP
16.03.2016
Zamówienia publiczne
Boimy się, że zmiany wprowadzone w ostatniej chwili do małej noweli PZP to koń trojański i posłużą...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Ułatwienia w dostępie do zamówień publicznych dla małych i średnich firm, większy nacisk na...
Krzysztof Sobczak
16.03.2016
Zamówienia publiczne
Pozostawanie przez osoby w związku o charakterze konkubinatu, bez względu na to, czy chodzi o...
Anna Dudrewicz
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Wystarczy jeśli rysunek planu miejscowego zostanie sporządzony na dokumentach odpowiadających w...
Anna Dudrewicz
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Budowa Stacji Muzeum i przeniesienie zbiorów stołecznego Muzeum Kolejnictwa - to jedno z głównych...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Samorząd Rybnika zamierza rozbudować siedzibę tamtejszej szkoły muzycznej. Za ok. 19 mln zł powstać...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Proponowane przez obecny rząd zmiany w oświacie to rewolucja, która może doprowadzić do problemów...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Inwestycje przyciągnięte do Katowic w latach 2004-2013 miały wpływ m.in. na wzrost PKB podregionu...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Bezpłatne zerówki szkolne, a jeśli w systemie placówek samorządowych miejsc zabraknie, szukanie ich...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
Samorządy 24 miast konurbacji katowickiej rozpoczynają konsultacje społeczne przystąpienia do...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
W łódzkich przedszkolach pozostało 800 wolnych miejsc - wynika z przedstawionego we wtorek...
PAP
16.03.2016
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski