Konferencja organizowana jest w ramach projektu informatycznegoElektroniczna Platforma Katalogów Produktów – e-Katalogi” realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne – Budowa Elektronicznej Administracji.

W ramach ww. projektu zostanie wytworzone nowe narzędzie - elektroniczna platforma udostępniana w sieci internet, świadcząca usługę elektroniczną, która umożliwi wykonawcom oferowanie swoich produktów dla klientów administracji publicznej, zaś zamawiającym - dokonywanie zakupów poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych spośród oferowanych przez wykonawców produktów.

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2014 r. o godz. 10.30 w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w sali Paryż, Warszawa, Al. Księcia J. Poniatowskiego 1.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Swój udział można zgłaszać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia, dostępnego na portalu UZP. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych