Jak podaje ISBnews, zamówienie dotyczy dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, wieloczłonowych, całkowicie lub częściowo niskopodłogowych, jednokierunkowych tramwajów z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy 19 sztuk (...) tramwajów. Za fabrycznie nowy tramwaj uznaje się pojazd wyprodukowany w roku realizacji zamówienia i nieeksploatowany.

Dostawy miałyby się odbywać pomiędzy sierpniem 2014 r., a czerwcem 2015 r. Termin składania ofert to 15 lipca 2014 r.

Procedura ma charakter otwarty. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są cena (waga 67), udział niskiej podłogi odniesiony do całkowitej powierzchni podłogi wagonu (waga 23) oraz ocena techniczna (waga 10).

Źródło: ISBnews