Elektrownia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zostanie zbudowana na terenie ok. 4 ha.

Do realizacji inwestycji dotyczącej elektrowni fotowoltaicznej Grupa Energa powołała spółkę celową - CCGT Gdańsk. W lipcu 2013 r. ogłoszono przetarg, do którego przystąpiły 42 podmioty.

Zadanie obejmuje budowę elektrowni o mocy od 1,6 do 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie nie większym niż 4 ha w Gdańsku. Termin realizacji to 26 miesięcy. Koszt inwestycji wynosi 11,04 mln zł brutto.

Źródło: www.trojmiasto.pl