GDDKiA podpisała kontrakt z firmą Strabag na zadanie obejmujące realizację odcinka od Radziejowic...
Magdalena Sowula
09.02.2016
Zamówienia publiczne
Centralne Biuro Antykorupcyjne na zlecenie warszawskiej Prokuratury Apelacyjnej prowadzi śledztwo w...
Anna Stańczuk
09.02.2016
Zamówienia publiczne
Samorząd Rudy Śląskiej prowadzi rozmowy z firmami, zainteresowanymi budową w tym mieście mieszkań...
PAP
09.02.2016
Samorząd terytorialny
Budżet obywatelski Białegostoku na 2017 rok powinien wynieść 25 mln zł, czyli o 5 mln zł więcej niż...
PAP
09.02.2016
Finanse samorządów
Przy ustaleniu powiatu zobowiązanego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka...
Anna Dudrewicz
09.02.2016
Samorząd terytorialny
Zarówno informacji pokontrolnej jak i pisma towarzyszącego takiej informacji nie można zaskarżyć do...
Anna Dudrewicz
09.02.2016
Samorząd terytorialny
Andruty, czyli słodkawe, cienkie wafle wypiekane w Kaliszu od początku XIX w. będą jednym ze znaków...
PAP
09.02.2016
Samorząd terytorialny
Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu a także prowadzona między zamawiającym a wykonawcami...
Magdalena Sowula
09.02.2016
Zamówienia publiczne
Obszar zdegradowany Łodzi oraz obszar rewitalizacji przedstawiło w poniedziałek biuro ds....
PAP
08.02.2016
Samorząd terytorialny
Kilkudziesięciu mieszkańców Krosna Odrzańskiego (Lubuskie) zablokowało w poniedziałek ruch na...
PAP
08.02.2016
Samorząd terytorialny
Poprawa wizerunku jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Katowicami - wskazują specjaliści...
PAP
08.02.2016
Samorząd terytorialny
Śródmieście Bytomia zostało wskazane m.in. przez ekspertów jako kluczowy obszar do kompleksowej...
PAP
08.02.2016
Samorząd terytorialny
To nieprawda, że nauczyciele stracą pracę w wyniku nowelizacji systemu oświaty, znoszącej obowiązek...
PAP
08.02.2016
Samorząd terytorialny
To nieprawda, że nauczyciele stracą pracę w wyniku nowelizacji systemu oświaty, znoszącej obowiązek...
PAP
08.02.2016
Samorząd terytorialny
Sądowi Okręgowemu w Olsztynie nie udało się w poniedziałek zakończyć sporu pomiędzy giżyckim...
PAP
08.02.2016
Samorząd terytorialny
To rząd, a nie samorządy powinien odpowiadać za wypłatę wynagrodzeń nauczycielom - uważa ZNP....
PAP
08.02.2016
Finanse samorządów
Rozpoczyna się szósta edycja programu stażowego Młodzi w Łodzi. W ubiegłych latach wzięło w nim...
PAP
08.02.2016
Samorząd terytorialny
Premier Beata Szydło powołała na stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatę...
PAP
08.02.2016
Zamówienia publiczne
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w piątek odwołanie konsorcjum Salini w sprawie wyboru oferty...
PAP
08.02.2016
Zamówienia publiczne
Liczymy, że samorządy zdążą przygotować się do programu Rodzina 500 plus. Otrzymają na ten cel...
PAP
08.02.2016
Samorząd terytorialny
Przedsiębiorcy mogą zamieszczać na platformie eKatalogi oferty dotyczące: tablic do pisania,...
Anna Stańczuk
08.02.2016
Zamówienia publiczne
Kosztem ponad 19,3 mln zł przebudowana została droga krajowa nr 774 prowadząca do Międzynarodowego...
PAP
08.02.2016
Zamówienia publiczne
GDDKiA podpisała z konsorcjum Budimexu umowę na budowę drogi ekspresowej S3 w woj. lubuskim...
Magdalena Sowula
08.02.2016
Zamówienia publiczne
Jarosław Ferenc startujący z Komitetu Wyborczego Razem dla Radomska zmierzy się w II turze wyborów...
PAP
08.02.2016
Samorząd terytorialny
Blisko 30 tys. kotów wolno żyjących bytuje w Warszawie; w tym tygodniu miasto podpisało umowę na...
PAP
08.02.2016
Samorząd terytorialny
Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oczekuje, że w najbliższych dniach zamknięta zostanie...
PAP
08.02.2016
Zamówienia publiczne
Skarga na brak sprawowania nadzoru nad zespołem szkół przez prezydenta miasta nie jest sprawą...
Anna Dudrewicz
08.02.2016
Samorząd terytorialny
Przeniesienie przez gminę prawa własności nieruchomości z nakazu władzy publicznej w zamian za...
Anna Dudrewicz
08.02.2016
Samorząd terytorialny
Rada powiatu może udzielić dotacji powiatowemu zarządowi dróg ze środków pochodzących z opłat i kar...
Janusz Jerzy
08.02.2016
Samorząd terytorialny
Lokalne władze buntują się przeciwko planom rządu, by doprowadzić sieć internetową niemal do...
Krzysztof Sobczak
08.02.2016
Samorząd terytorialny