Naprzeciw potrzebom zamawiających przygotowujących się do zakupu sprzętu komputerowego wychodzi poradnik opracowany przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Poradnik zatytułowany „Ocena wydajności komputerów – poradnik dla zamawiających” dostępny jest na stronie www.piit.org.pl w zakładce poświęconej dokumentom dotyczącym zamówieniom publicznym.

Jak piszą autorzy poradnika pomysł na jego opracowanie jest efektem obserwacji rynku zamówień publicznych w branży IT, który mimo wieloletniej praktyki nie jest wolny od postępowań naruszających przepisy ustawy Pzp dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Skutkiem nieprawidłowości może być zakup urządzeń niezgodnych z potrzebami zamawiających, a także naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Celem poradnika jest wskazanie wybranych rozwiązań przy określaniu wymagań dotyczących wydajności nabywanego sprzętu. Poradnik zawiera propozycje zapisów SIWZ, które mogą być podstawą do opracowywania dokumentacji przetargowych wykorzystywanych przy nabywaniu sprzętu komputerowego.

Poradnik omawia m.in. stosowanie benchmarków wskazując na wady benchmarków syntetycznych i sugeruje wykorzystywanie benchmarków aplikacyjnych takich jak benchmarki BAPCo. Business Applications Performance Corporation (BAPCo®) jest organizacją non-profit, której celem jest rozwój i rozpowszechnianie zestawu obiektywnych testów wydajnościowych opartych na popularnych aplikacjach komputerowych i standardowych systemach operacyjnych.

Zastosowanie benchmarków aplikacyjnych daje zamawiającemu większą pewność, że nabywany sprzęt sprosta jego oczekiwaniom, ponieważ wynik testu aplikacyjnego uwzględnia całość konfiguracji komputera, a nie jednie jego część, tak jak ma to miejsce w przypadku testów syntetycznych.

Propozycje zawarte w poradniku mogą znaleźć zastosowanie w każdej procedurze nabywania komputerów, ponieważ sugerowane rozwiązania zostały opracowane w taki sposób, że nadają się zarówno do nabywania niewielkiej liczby komputerów, jak i zakupu większej ilości sprzętu. Jedynym minusem skorzystania z sugerowanego rozwiązania tj. testów aplikacyjnych BAPCo. jest konieczność nabycia ww oprogramowania, którego cena dla licencji na SYSmark 2014 waha się od 895 dolarów do kilkunastu tysięcy dolarów.