Odcinek drogi S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie będzie miał długość 14,7 kilometrów. W ramach tego odcinka zostaną wybudowane dwa węzły drogowe – Kołobrzeg Wschód i Ustronie Morskie. Oprócz głównego ciągu drogi ekspresowej S6 powstanie również etap IIIA obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11, który skomunikuje drogę S6 z kołobrzeskim portem.

W maju br. zaproszenia do składania ofert zostały wysłane dla odcinków Płoty – Kiełpino i Kiełpino – Kołobrzeg Zachód. W kwietniu zaproszenia wysłano dla pierwszych 3 odcinków. Tym samym postępowania przetargowe dla wszystkich 6 odcinków drogi ekspresowej S6 między Goleniowem a Koszalinem o łącznej długości 116,7 km weszły w końcowy etap. Otwarcie ofert na pierwszy odcinek S6 Goleniów – Nowogard ma nastąpić 22 czerwca br.

Wybrani w przetargach wykonawcy będą mieli od 34 do 37 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi (w tym 15 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID).

Źródło: www.gddkia.gov.pl