"W nawiązaniu do pojawiających się pytań odnośnie odwołań złożonych od wyników przetargu na Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku w. Puławska - w. Lubelska i pojawiających się nieprawdziwych informacji o naruszeniu przez GDDKiA prawa podczas dokonania wyboru informujemy, że wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych" - napisała Dyrekcja w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Przetarg ws. ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy >>

Każdemu z wykonawców zadano od ok. 100 do ok. 120 pytań, otrzymano łącznie 3,7 tys. stron wyjaśnień  dotyczących elementów ceny. Weryfikowana były m.in. zaproponowana technologia realizacji inwestycji, umowy z podwykonawcami, umowy na dostawę materiałów budowlanych czy dostępny sprzęt.

Dyrekcja odmówiła odwołującym się firmom zapoznania się z wyjaśnieniami złożonymi przez pozostałych uczestników postępowania, w związku z tym, że wszyscy wykonawcy ubiegający się o kontrakty na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy, którzy proszeni byli o złożenie wyjaśnień, zastrzegli w całości lub w części swoje odpowiedzi jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Konsorcja, których liderami są Porr Polska, IDS-BUD, Salini Polska oraz Impresa Pizzarotti, odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) od wyboru przez GDDKiA oferty spółki Astaldi jako najkorzystniejszej w przetargu na budowę tzw. odcinka A Południowej Obwodnicy Warszawy (węzeł Puławska - węzeł Przyczółkowa). Zdaniem skarżących, GDDKiA naruszyła prawo, wybierając ofertę, która zawiera rażąco niską cenę.

Źródło: www.gddkia.gov.pl