Budowa pięciogwiazdkowego hotelu w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie musi poczekać....
Magdalena Sowula
26.03.2014
Zamówienia publiczne
Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, gmina może dowozić do przedszkola dzieci...
Agata Piszko
26.03.2014
Samorząd terytorialny
Czy powiat ma obowiązek opracowania programu usuwania azbestu, skoro obecnie plany gospodarki...
Janusz Jerzy
26.03.2014
Samorząd terytorialny
Górna stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych jest tożsama z maksymalną ceną i musi już...
Anna Dudrewicz
26.03.2014
Samorząd terytorialny
Samorząd na Twitterze i Facebooku? Media społecznościowe zostały zaakceptowane przez znaczną część...
Agnieszka Matłacz
26.03.2014
Samorząd terytorialny
Projektowana nowelizacja niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości...
Karol Kozłowski
26.03.2014
Samorząd terytorialny
Rady trzech samorządów z pow. nowosolskiego (Lubuskie) złożyły do TK wnioski o zbadanie zgodności z...
Krzysztof Sobczak
25.03.2014
Samorząd terytorialny
Istnieją duże szanse, że dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. ziści się...
25.03.2014
Samorząd terytorialny
Czy niesłuszne zatrzymanie wadium przez zamawiającego może być przedmiotem kontroli doraźnej?...
Paweł Banasik
25.03.2014
Zamówienia publiczne
Urząd Zamówień Publicznych stwierdził, że zamówienie resortu sprawiedliwościna dostawę systemu...
Anna Stańczuk
25.03.2014
Zamówienia publiczne
Czy do rozwiązania prawa użytkowania wieczystego przysługującego samorządowej osobie prawnej -...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
25.03.2014
Samorząd terytorialny
Jeśli mowa o już istniejącym ujęciu wody podziemnej, to mamy do czynienia jedynie ze szczególnym...
Lucyna Osuch - Chacińska
25.03.2014
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może decydować kiedy tracą ważność dotychczasowe zezwolenia na sprzedaż napojów...
Anna Dudrewicz
25.03.2014
Samorząd terytorialny
Spór Gliwic i woj. śląskiego ws. cofnięcia przez marszałka unijnej dotacji dla budowanej za ponad...
PAP
25.03.2014
Samorząd terytorialny
Trzy konsorcja, Nordisk oraz firmy Ekotrade i PHU Elproma złożyły odwołania do Krajowej Izby...
Magdalena Sowula
25.03.2014
Zamówienia publiczne
W ciągu najbliższych trzech miesięcy okaże się, które z 23 europejskich i azjatyckich firm powalczą...
Magdalena Sowula
24.03.2014
Zamówienia publiczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający nie jest związany wyłącznie treścią dokumentu...
Magdalena Sowula
24.03.2014
Zamówienia publiczne
Od 22 marca obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która umożliwiła ministrowi edukacji...
Karol Kozłowski
24.03.2014
Samorząd terytorialny
PKP PLK rozstrzygnęły kolejny przetarg na modernizację odcinka linii kolejowej Nadodrzanki. Pomimo...
Magdalena Sowula
24.03.2014
Zamówienia publiczne
Osoba fizyczna powinna zapewnić okresowe usuwanie ścieków ze zbiornika bezodpływowego. Organ może...
Ewa Piętowska
24.03.2014
Samorząd terytorialny
Trzeba wzmocnić pozycję zamawiającego i dać mu narzędzia przygotowane przez najbardziej właściwą...
Magdalena Sowula
24.03.2014
Zamówienia publiczne
Rada gminy może przekazać w drodze uchwały zadanie własne w postaci utrzymania porządku i czystości...
Anna Dudrewicz
24.03.2014
Samorząd terytorialny
Po rozpatrzeniu wniosku strony o stwierdzenie nieważności decyzji, wojewoda utrzymał w mocy...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
24.03.2014
Samorząd terytorialny
Już 16 listopada br. odbędą się kolejne wybory samorządowe. Dla władz lokalnych oznacza to...
Patryk Ciurak
24.03.2014
Samorząd terytorialny
Niekorzystna decyzja Komisji Europejskiej sprawiła, że spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo złożyła...
Karol Kozłowski
21.03.2014
Samorząd terytorialny
Czy gmina ma obowiązek dowozić dziecko sześcioletnie posiadające opinię o potrzebie wczesnego...
Agata Piszko
21.03.2014
Samorząd terytorialny
Czy można zobowiązać do konserwacji rowów melioracyjnych tylko właścicieli gruntów przyległych do...
Janusz Jerzy
21.03.2014
Samorząd terytorialny
CBA wykryło znaczące nieprawidłowości w związku z udzielaniem wielomilionowych zamówień...
Magdalena Sowula
21.03.2014
Zamówienia publiczne
Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne dotyczące pracowników samorządowych zawarte są nie tylko w...
Helena Szewczyk
21.03.2014
Samorząd terytorialny
W programie zapobiegania bezdomności zwierząt rada musi wskazać do jakiego konkretnego schroniska...
Anna Dudrewicz
21.03.2014
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski