Podstawy takiego niecodziennego żądania można szukać w zasadzie jawności umów o zamówienie i dostępu do informacji publicznej. Ale spełnieniem tych zasad jest dostęp do dokumentów przetargowych.

– Dla ich realizacji nie jest konieczne zapewnienie udziału przy odbiorze przedmiotu zamówienia wykonawcom, którzy nie zostali wyłonieni. Zamawiający może się na to zgodzić, ale nie musi – mówi dr Włodzimierz Dzierżanowski, prezes zarządu Grupy Doradczej Sienna, były wiceprezes UZP.

Zasady udzielania zamówień publicznych drogowskazem dla uczestników przetargów >>>

Natomiast Zbigniew Kosarzewski, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, podpowiada, że wykonawcy, którzy chcą uczestniczyć w odbiorze przedmiotu zamówienia, mogą na etapie pytań do SIWZ wnioskować o specjalny zapis, który im to umożliwi w charakterze obserwatorów.

Źródło: www.rp.pl