Mowa o utrzymaniu systemu informatycznego, który rozlicza np. emerytury i renty. Kontrakt początkowo obsługiwała firma Prokom, która została następnie przejęta przez Asseco. Ostatnią umowę na utrzymanie systemu ZUS podpisał z Asseco w 2013 r.

Emocje wokół przetargu dla ZUS nie opadają >>>

UZP badał kontrakt od początku 2014 r. Jak czytamy na wyborcza.biz, z "Informacji o wynikach kontroli", wynika, że złamano zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Warunki przetargu były bowiem tak szczegółowo skonstruowane i wygórowane, że spełnić je mogło tylko Asseco.

Ponadto, kontrolerzy przyjrzeli się też komisji przetargowej. Jak wynika z odpisów KRS, jej dwoje członków, gdy decydowano o wynikach przetargu zasaidało w radzie nadzorczej fundacji, gdzie działał też pracownik Asseco.

Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie przetargu.

Cały artykuł dostępny jest tu >>>>

Źródło: wyborcza.biz