Ogólnopolski Kongres Karty Dużej Rodziny został zorganizowany już po raz drugi. Uczestniczący w nim przedstawiciele rodzin wielodzietnych, samorządów, partnerów i organizacji pozarządowych zwrócili uwagę na zwiększającą się liczbę firm i instytucji honorujących Kartę Dużej Rodziny. Na początku 2015 roku weszła w życie ustawa, która rozszerzyła ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, wprowadziła zniżki w opłacie paszportowej, zniosła opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR, oraz zapewniła darmowe wejścia do parków narodowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad wdrożeniem Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny, które ułatwi składanie wniosku o przyznanie Karty członkom rodzin 3+ i przyspieszy podejmowanie współpracy z nowymi partnerami handlowymi.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód każdemu członkowi rodziny liczącej co najmniej trójkę dzieci, a także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki.

Niepełnosprawni otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które udzielają zniżek w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce. Swoją kartę odebrało już ponad 1,25 mln osób, a wnioski złożyło 1,4 mln osób.

Podczas Kongresu minister Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył odznaki Primus In Agendo, przyznawane za zasługi na rzecz wsparcia dużych rodzin.

(mpips.gov.pl)