Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu w czwartek wzbogaciła się o...
PAP
09.06.2016
Zawiadomienie o naruszeniu konstytucyjnej wolności zgromadzeń, w związku z odmową przejazdu...
Norbert Bonin
09.06.2016
Samorząd terytorialny
Książki o tematyce samorządowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl...
Jacek Górski
09.06.2016
Samorząd terytorialny
W Zielonej Górze odbyła się w środę uroczystość podpisania listu intencyjnego Partnerstwa dla...
Norbert Bonin
09.06.2016
Samorząd terytorialny
W sytuacji zmiany pracodawcy polegającej na likwidacji jednej szkoły i częściowym przejęciu...
Krzysztof Lisowski
09.06.2016
Samorząd terytorialny
Dla przedszkoli publicznych minimalną liczbę godzin tygodniowo ustala organ prowadzący, ale nie...
Krzysztof Lodziński
09.06.2016
Samorząd terytorialny
Przed podjęciem uchwały określającej stawki opłat za gospodarowanie odpadkami komunalnymi, rada...
Anna Dudrewicz
09.06.2016
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie możliwości uprawiania sportów motorowodnych na jednym z jezior powiatu powinno zostać...
Anna Dudrewicz
09.06.2016
Samorząd terytorialny
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 778 opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...
Karol Kozłowski
09.06.2016
Samorząd terytorialny
Duże pieniądze przeznaczone na cyfryzację i informatyzację Polski, to dla firm IT żyła złota....
Magdalena Sowula
09.06.2016
Zamówienia publiczne
Omówienie działania platformy eKatalogi, pomoc w procesie rejestracji a także przeprowadzenie przez...
Magdalena Sowula
09.06.2016
Zamówienia publiczne
Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub...
Przemysław Gogojewicz
09.06.2016
Zamówienia publiczne
Drogi lokalne nie były w wystarczający sposób chronione przed uszkodzeniami powstającymi w trakcie...
Norbert Bonin
08.06.2016
Samorząd terytorialny
Opracowując zmiany prawne nie można zapominać o uwzględnieniu w nich istotnej roli jaką jednostki...
Norbert Bonin
08.06.2016
Samorząd terytorialny
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną,...
Maciej Jastrzębski
08.06.2016
Samorząd terytorialny
Na wniosek przedsiębiorcy organ może wygasić ważne zezwolenie na opróżnianie zbiorników...
Janusz Jerzy
08.06.2016
Samorząd terytorialny
W dniach 8 i 9 czerwca 2016 r. Senat zbierze się na 19. posiedzeniu. Izba rozpatrzy m.in....
Magdalena Sowula
08.06.2016
Zamówienia publiczne
Wykonawca w wykazie usług wskazał jedną usługę świadczoną na rzecz własnego oddziału, mającego...
Dominik Kucharski
08.06.2016
Zamówienia publiczne
Książki dotyczące tematyki zamówień publicznych najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej...
Jacek Górski
08.06.2016
Zamówienia publiczne
Samorządowcy alarmują, iż w przyszłym roku co czwarta gmina może mieć problem ze zdobyciem...
Anna Dudrewicz
08.06.2016
Finanse samorządów
W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym...
Anna Dudrewicz
08.06.2016
Samorząd terytorialny
Ustanawiając szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze nie można pominąć sposobu...
Anna Dudrewicz
08.06.2016
Samorząd terytorialny
Możliwość udostępniania potencjału podmiotów trzecich od początku stała się źródłem wielu...
Paweł Wójcik
08.06.2016
Zamówienia publiczne
W dniu 6 czerwca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18...
Ewa Saj
07.06.2016
Samorząd terytorialny
Zamawiający może przy opisie przedmiotu zamówienia ustalić wymagania związane z realizacją...
Zuzanna Jakubik
07.06.2016
Zamówienia publiczne
PKP PLK za najkorzystniejszą w przetargu na rewitalizację linii kolejowej nr 138 Oświęcim -...
Magdalena Sowula
07.06.2016
Zamówienia publiczne
Zmiana granic jednostek samorządu terytorialnego wiąże się z konkretnymi konsekwencjami dla całej...
Norbert Bonin
07.06.2016
Samorząd terytorialny
Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania...
Agata Piszko
07.06.2016
Samorząd terytorialny
Dodatek dla pracowników socjalnych za pracę poza siedzibą jednostki o którym mowa w art. 121 ust....
Dominik Kucharski
07.06.2016
Samorząd terytorialny
Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika (zastępcy...
Anna Dudrewicz
07.06.2016
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski