Postępowanie realizowane w formule "projektuj i buduj" obejmuje budowę drugiej jezdni obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo. Długość drogi wyniesie 6,4 km. Istniejąca jezdnia zostanie również wyremontowana. Po zakończeniu realizacji zadania cały odcinek od Szczecina do początku obwodnicy Stargardu będzie oznakowany jako droga ekspresowa. 

W przetargu złożono 5 ofert. Najkorzystniejszą z nich złożyło konsorcjum spółek Strabag Infrastruktura Południe i Strabag. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na wykonanie niezbędnych projektów i uzyskanie decyzji administracyjnych. Następnie przeprowadzone zostaną prace budowlane, które powinny zostać ukończone w IV kwartale 2020 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl