Prezes Janiszewski wskazał, że należy w mądry sposób dokonać kalkulacji cen w składanych ofertach w przetargach. W razie gwałtownego nagromadzenia przeprowadzanych prac, może dojść do wzrostu cen materiałów, jak i kosztów pracy. Z podobną sytuacją branża budownictwa miała do czynienia przed EURO 2012. W tamtym czasie, wielu wykonawców zmuszonych było do ogłoszenia upadłości.

Nadzieje z zakończeniem dyktatu ceny w przetargach publicznych prezes Janiszewski wiąże z nowelizacją p.z.p., która nałożyła na zamawiających obowiązek uwzględnienia w 40-procentach punktacji aspektów jakościowych. Kluczowe dla sprawnej realizacji zamówień jest umiejętność  odpowiedniego z nich korzystania. 

Źródło: www.wnp.pl