Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza pracowników jednostek samorząduterytorialnego na...
Łukasz Matłacz
09.10.2012
Samorząd terytorialny
W okresie od września do grudnia przyszłego roku gminy otrzymają 333 zł na każdego przedszkolaka,...
09.10.2012
Samorząd terytorialny
Istniejąca i projektowana sieć dróg oraz walory turystyczne regionu to dwa obszary, na których...
Doczekalski Piotr
08.10.2012
Samorząd terytorialny
Polska potrzebuje ambitnych celów i ram, które zmuszają nas do aktywności - powiedział w...
Doczekalski Piotr
08.10.2012
Samorząd terytorialny
Do kogo należy obowiązek koszenia terenów zielonych leżących bezpośrednio przy posesji prywatnej, a...
Janusz Jerzy
08.10.2012
Samorząd terytorialny
Czy samorządowe instytucje kultury są zobowiązane do zwrotu niewykorzystanej w danym roku dotacji...
Edward Tomczyk
08.10.2012
Samorząd terytorialny
Bajki o niezrozumieniu i poczuciu odpowiedzialności są czytane przedszkolakom z Sosnowca w ramach...
Piotrowiak Katarzyna
08.10.2012
Będące w trudniej sytuacji finansowej samorządy poszukują dodatkowych źródeł wpływów budżetowych....
Karol Kozłowski
08.10.2012
Samorząd terytorialny
Gminy mają coraz mniej czasu by wprowadzić nowy podział na okręgi wyborcze. Nowa ordynacja wyborcza...
Karol Kozłowski
08.10.2012
Samorząd terytorialny
Zamiast listy obecności czytnik kart magnetycznych wita rodziców przyprowadzających maluchy do...
Niedzielska Anna
08.10.2012
Samorząd terytorialny
Z bezczynnością organu na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej mamy do czynienia...
Anna Dudrewicz
08.10.2012
Samorząd terytorialny
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w zależności od rodzaju inwestycji wydawana jest przez...
Agata Kosieradzka- Federczyk
08.10.2012
Samorząd terytorialny
Nie do przyjęcia jest sytuacja, gdy sąd administracyjny uchyla się od wykładni przepisów mogących...
Anna Dudrewicz
08.10.2012
Samorząd terytorialny
Jak ja sobie poradzę, zarabiając 4,5 tys. euro miesięcznie? - to pytanie zadane przez polityka z...
Wysocka Sylwia
08.10.2012
Marszałkowie trzech województw - mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego - chcą odzyskać...
Kalińska Agata
07.10.2012
Samorząd terytorialny
Władze Warszawy chcą wybudować wielopoziomowe parkingi podziemne m.in. pod pl. Trzech Krzyży, pl....
Nocuń Katarzyna
06.10.2012
Samorząd terytorialny
Waldemar Pawlak stwierdził, że do utworzenia na Opolszczyźnie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE),...
Kownacka Katarzyna
06.10.2012
Samorząd terytorialny
Referendum ws. odwołania prezydenta Słupska (Pomorskie) Macieja Kobylińskiego może odbyć się 18...
Sibilski Wojciech
06.10.2012
Samorząd terytorialny
10 gmin z Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego chce w 2013 r. razem kupić energię m.in. dla szkół,...
Leszczyńska Bożena
05.10.2012
Samorząd terytorialny
Zmniejszony o 242,9 mln zł plan finansowy mazowieckiego NFZ na 2013 r. dramatycznie pogorszy...
Budkiewicz Michał
05.10.2012
Wielkopolscy politycy PiS przygotowali projekt zmiany ustawy o drogach publicznych. Zakłada on, że...
Koprowski Jan
05.10.2012
Samorząd terytorialny
Premier przekazał wojewodzie opolskiemu dodatkowe 900 tys. zł na wydatki rzeczowe i utrzymanie...
Kownacka Katarzyna
05.10.2012
Do 24 października władze województwa przedłużyły termin na składanie ofert w przetargu na projekt...
Próchnicka Izabela
05.10.2012
Czy samorządowy zakład budżetowy może przekazać gminie samochód osobowy zakupiony ze środków...
Bartosz Spychalski
05.10.2012
Samorząd terytorialny
Zreorganizowanie pomocy społecznej na szczeblu gminy to podstawowe założenie planowanej reformy...
Karol Kozłowski
05.10.2012
Samorząd terytorialny
Już ćwierć miliona razy wypożyczano rowery z Systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Użytkownik,...
Karol Kozłowski
05.10.2012
Brak zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu utrudni korzystanie, w kolejnej perspektywie...
Karol Kozłowski
05.10.2012
Samorząd terytorialny
CBA zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków i...
Joanna Wojciechowska
05.10.2012
Samorząd terytorialny
Do wygaszania mandatów radnych i wójtów w kadencji 2010-2014 mają nadal zastosowanie przepisy...
Anna Dudrewicz
05.10.2012
Samorząd terytorialny
Pozostawanie w związku małżeńskim jest nie jest okolicznością uniemożliwiającą przyznanie...
Anna Dudrewicz
05.10.2012
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski